Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Miljö- och hälsoskydd

MAGISTER- och MASTERPROGRAM

Miljö- och hälsoskydd kan du välja att läsa som ett tvåårigt masterprogram (120 hp) eller avsluta utbildningen efter ett år och då ta ut en magisterexamen (60 hp). Utbildningen ger fördjupande kunskaper inom miljö- och hälsoskyddsområdet, för dig med en miljöinriktad naturvetenskaplig kandidatexamen. Programmet är yrkesförberedande och ger dig mycket goda förutsättningar att få ett kvalificerat arbete.

Första året läser du yrkesinriktade kurser om livsmedelssäkerhet, miljöskydd, miljöövervakning och tillsynsmetodik. Både teoretiska och praktiska moment ingår i kurserna och under utbildningen ingår praktik på en miljöförvaltning eller länsstyrelse.

Utbildningen kännetecknas av många yrkesverksamma föreläsare med god kunskap inom sina ämnesområden. Du får direkt tillämpbar kunskap som gör dig väl förberedd och eftertraktad på arbetsmarknaden.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Väljer du att läsa masterutbildningen under två år så läser du sex fördjupningskurser, de sista två kurserna på höstterminen år två är obligatoriska, och gör ett större examensarbete.

År 1

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd – metodik och praktik (MVEN11), 15 hp

VT2: Miljöövervakning (MVES04), 15 hp

År 2

HT1: Miljövetenskap – analys och metodik (MVEN03), 15 hp

HT2: Tillämpad miljövetenskap (MVEN24), 15 hp

VT1–2: Examensarbete 30 hp

Studiegång magister 60 hp

Väljer du att läsa utbildningen under ett år så läser du tre fördjupningskurser och gör ett mindre examensarbete. Är du intresserad av en ettårig magister så kontaktar du studievägledaren.

År 1

HT1: Miljöskydd (MVET10), 15 hp

HT2: Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelssäkerhet (MVEN21), 15 hp

VT1: Miljö- och hälsoskydd – metodik och praktik (MVEN11), 15 hp

VT2: Examensarbete 15 hp

Tidigare magister- och masterexamensarbeten inom miljö- och hälsoskydd 

I LUP Student Papers (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter. 

Magisterarbeten i LUP – lub.lu.se 

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Arbetsmarknad och karriär

Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Du kommer att kunna söka avancerade miljö- och hälsoskyddsarbeten.

Jobbförutsättningarna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd ser mycket ljusa ut. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter men också inom den privata sektorn, på industri- och konsultföretag. Yrket innefattar ofta samarbete med andra yrkesverksamma och kommunikation med allmänheten.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet och Examen

  • Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande
  • Minst 90 hp naturvetenskapliga kurser inklusive en grundkurs i miljövetenskap 15 hp
  • En kurs i miljörätt
  • Svenska 3/Svenska B, Engelska 6/Engelska B

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljö- och hälsoskydd

Information om programmet

Omfattning
60/120 hp

Studietakt
Dagtid, 100 %

Utbildningen startar
Hösttermin

Anmäl dig på 
antagning.se

Kontakt

Studievägledare

Yvonne Persson
yvonne [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 37 82