Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

DrivenByPollinators

Genom olika experiment i naturbetesmarker och i burar på en insådd försöksyta försöker vi bättre förstå vad en minskning av pollinatörer betyder för vilda växter.

Pollinerande insekter såsom vilda bin är sårbara för förändringar i markanvändning och klimat. I projektet DrivenByPollinators undersöker vi hur bristande tillgång på pollinatörer kan påverka pollinering och frösättning av vilda växter, och hur detta i sin tur påverkar växternas artsammansättning samt ekosystemfunktioner som tex produktiviteten i gräsmarker.

I den första delen av projektet (WP1) fokuserar vi på interaktioner mellan växter och insekter i arton naturbetesmarker som ligger i olika delar av Skåne och som skiljer sig åt i hur omgivande mark används. Här utnyttjar vi både den förekommande variationen i antal och mångfald av pollinatörer i naturbetesmarken, samt  introducerar extra variation genom att experimentellt minska tillgången på pollinatörer i en del av varje yta.

Andra delen av projektet (WP2) genomförs på en försöksyta i Borgeby med 48 burar med och utan pollinatörer, samt olika nivåer av gödsling och växtätande insekter, där vi följer hur pollinatörer påverkar utvecklingen av nyetablerad vegetation bestående av en mångfald av vilda växter.

I den sista delen av projektet (WP3) använder vi datormodeller för att sammanföra kunskapen som vi har samlat i de andra delarna av projektet, för att göra det enklare att förstå var i landskapet brister i pollinering av vilda växter kan förväntas.

Inhägnad forksningsruta i naturbetesmark, med ett 3x3 område under en kupol täckt med fiskenät, samt ett 3x3 m område utan kupol.
Forskningsruta i naturbetesmark (WP1).
Foto av miniväxthus täckta med nät, från fältexperimentet i Borgeby.
Försöksyta (WP2) i Borgeby, sommaren 2020.

 

DrivenByPollinators

Foto på solitärbin som sitter på en fibbla

DrivenByPollinators är ett femårigt projekt som startades i september 2019 och finanseras av det Europeiska forskningsrådet (ERC)

Medverkande forskare

DrivenByPollinators involverar forskare från CEC och Biologiska Institutionen, inklusive Biologiska Museet, vid Lunds universitet. Länkarna går till Lunds universitets forskningsportal.

LOGO EU och ERC

This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No. 819374).