Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturbaserade framtidslösningar

Naturbaserade framtidslösningar är ett av fem profilområden vid Lunds universitet. Forskare inom profilområdet fokuserar på ekosystembaserade sätt att hantera förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar, och hur de sammanflätade kriserna kan kopplas till hållbar samhällsutveckling.

Förlust av biologisk mångfald och klimatkrisen är nära sammankopplade. Ett varmare klimat påverkar exempelvis människor, vilda organismer och hela ekosystem samtidigt som minskad biologisk mångfald förvärrar effekterna av klimatförändringarna. Innovativ forskning ska begränsa skadeeffekterna av dessa sammanvävda kriser.

Forskare vid Lunds universitet undersöker de komplexa samband som finns mellan minskad biologisk mångfald och klimatförändringarna. Forskarna studerar också hur kriserna påverkar samhället och människors hälsa och välfärd. 

Kunskapen används för att ta fram naturbaserade lösningar som utgår från naturens förmåga att lösa utmaningar genom så kallade ekosystemtjänster. Rätt utformade kan lösningarna gynna biologisk mångfald, dämpa klimatförändringarna och bidra till människors välbefinnande.

Naturbaserade framtidslösningar | Lunds universitet

Kontakt och mer information

Kontaktuppgifter samt mer information om Naturbaserade framtidslösningar hittar du på profilområdets hemsida.

Naturbaserade framtidslösningar | Lunds universitet

Lunds universitets profilområden

Mer om Lunds universitets fem profilområden.

Profilområden | Lunds universitet