Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser och program i beräkningsvetenskap

Inom beräkningsvetenskapen används datorer och beräkningar för att lösa problem inom olika vetenskapliga områden, exempelvis livsvetenskaper, fysik och geologi. Beräkningsvetenskapens verktygslåda innehåller bland annat modellering, numeriska metoder och djupinlärning.

Sedan 2023 erbjuder Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet ett tvärvetenskapligt masterprogram i beräkningsvetenskap (maths.lu.se). För närvarande har programmet tre olika inriktningar för studenter med bakgrund i matematik, fysik eller geovetenskap. För studenter från mindre matematiktunga ämnen finns ett masterprogram i tillämpad beräkningsvetenskap (maths.lu.se).

Lärare vid CEC är involverade i undervisningen i beräkningsvetenskap och i att utveckla nya vägar och möjligheter för studenter. Vi erbjuder för närvarande tre kurser på avancerad nivå i beräkningsvetenskap. Dessa kurser leds av personal vid Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö (COSHE) och har utvecklats från kurser som tidigare betecknades som teoretisk fysik.

Kurserna vid CEC är (med länkar till engelskspråkiga kurssidor på Canvas):

Vi erbjuder även examensarbeten för studenter inom fysik, beräkningsvetenskap och eventuellt andra ämnen:

Kurser i beräkningsvetenskap på Naturvetenskapliga fakulteten har BERN-kurskoder. Två av dessa kurser är också tillgängliga för studenter vid LTH (EXTQ-kurskoder). Doktorander är också välkomna att läsa kurserna och rekommenderas att kontakta de kursansvariga i god tid.

Övriga kurser i beräkningsvetenskap vid Naturvetenskapliga fakulteten är för närvarande:

Kontakt

Masterprogram i beräkningsvetenskap

Patrik Edén
E-post: compsci [at] math [dot] lu [dot] se (compsci[at]math[dot]lu[dot]se)
Tel: 046-222 46 49

Kursansvariga

Se respektive kurslänk.