Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Samverkan

Samverkan är en viktig och grundläggande del av CEC och genomsyrar hela verksamheten. Samarbeten sker både inom akademin och med externa parter.

I förgrunden syns en kvist med blommande äppelblom, och i bakgrunden tre personer som samtalar.
Foto: Charlotte Carlberg Bärg

Både forskningen och undervisningen som bedrivs vid CEC bygger på regelbundna kontakter och samarbeten inom den akademiska världen, med våra alumner och med externa parter. Samverkan sker både på individuell basis, genom enskilda forskare och studenter, och på övergripande strukturell basis genom större forsknings- eller samverkansplattformar som koordineras vid CEC.

Forskningssamverkan

Forskningssamverkan bygger främst på tvärvetenskapliga samarbeten med olika institutioner vid Lunds universitet och andra lärosäten. För att stimulera interaktioner och samverkan mellan forskare från olika ämnesdiscipliner, skapar CEC mötesplatser och möjligheter till utbyte, exempelvis genom gästforskarprogram eller nätverket CEC Fellows.

Extern samverkan

Samverkan med externa parter bedrivs systematiskt vid CEC för att säkerställa verksamhetens samhällsrelevans och tillhandahålla forskningsresultat som kan användas som beslutsunderlag på olika samhällsnivåer. Bland externa samarbetspartners finns representanter för näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer som är relevanta för CEC:s olika verksamhetsgrenar.
En stor del av samverkan bedrivs inom det tematiska samverkansinitiativet LU Land – Markanvändning för en hållbar framtid som koordineras vid CEC. Forskare vid CEC utför också, på uppdrag av exempelvis myndigheter, studier som kan utgöra underlag för beslut, förändrad lagstiftning eller nya strategier av olika slag.

CEC koordinerar

CEC har en framträdande roll i ett flertal initiativ på miljö- och klimatområdet med stark prägel av samverkan både inom Lunds universitet, tillsammans med andra lärosäten och med externa aktörer. CEC är värd för eller koordinerar:

Sidansvarig:

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen