Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samverkan är en viktig och grundläggande del av CEC och genomsyrar hela verksamheten. Samarbeten sker både inom akademin och med externa parter.

En kvist med blommande äppelblom och i bakgrunden tre personer som samtalar. Foto: Charlotte Carlberg-Bärg.

Både forskningen och undervisningen som bedrivs vid CEC bygger på regelbundna kontakter och samarbeten inom den akademiska världen, med våra alumner och med externa parter. Samverkan sker både på individuell basis, genom enskilda forskare och studenter, och på övergripande strukturell basis genom större forsknings- eller samverkansplattformar som koordineras vid CEC.

Forskningssamverkan

Forskningssamverkan bygger främst på tvärvetenskapliga samarbeten med olika institutioner vid Lunds universitet och andra lärosäten. För att stimulera interaktioner och samverkan mellan forskare från olika ämnesdiscipliner, skapar CEC mötesplatser och möjligheter till utbyte, exempelvis genom gästforskarprogram eller nätverket CEC Fellows.

CEC Fellows

Extern samverkan

Samverkan med externa parter bedrivs systematiskt vid CEC för att säkerställa verksamhetens samhällsrelevans och tillhandahålla forskningsresultat som kan användas som beslutsunderlag på olika samhällsnivåer. Bland externa samarbetspartners finns representanter för näringslivet, myndigheter och intresseorganisationer som är relevanta för CEC:s olika verksamhetsgrenar.

CEC koordinerar

CEC har en framträdande roll i ett flertal initiativ på miljö- och klimatområdet med stark prägel av samverkan både inom Lunds universitet, tillsammans med andra lärosäten och med externa aktörer. CEC är värd för eller koordinerar: