Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hitta vårens första humla 2020 - 2022

Stort tack till alla er som har bidragit till vår forskningsstudie om humlor! Totalt har drygt 6000 observationer av humledrottningar rapporterats in under de tre vårar som projektet har pågått (2020-2022). De arter som var allra vanligast var jordhumla, trädgårdshumla och hushumla.

Nu kommer vi att påbörja analyser av var och vid vilken temperatur som humledrottningar vaknar på våren, samt hur den omgivande miljön och tillgången på blommor påverkar dem.

Visste du att de första humlorna om våren är alltid drottningar? Drottningarna är de enda humlorna som överlever vintern. Det gör de genom att gå i dvala i en hålighet under marken. När våren kommer och marken värms upp vaknar drottningarna. De flyger ut för att leta efter en boplats där de kan lägga ägg och starta en ny koloni. De letar också efter blommor med mycket pollen och nektar, både för att äta av själva och för att mata sina larver med. Larverna utvecklas till arbetarhumlor som hjälper drottningen att samla mat.

Humlor är större, rundare, och har tätare päls än både honungsbin och de flesta andra arter av vildbin (olika arter av solitärbin). Drottningarna är dessutom större än arbetarhumlor, särskilt på våren då arbetarna är extra små. Därför är det lätt att känna igen en humledrottning.

Litteratur

Om du vill lära dig känna igen olika arter av humlor rekommenderar vi att du laddar ner guider för identifiering från ArtDatabanken, via länken:

Humlesidan på Artdatabankens hemsida - artdata.slu.se

Det finns även böcker för artbestämning att låna eller köpa: 

•    Humlor – Alla Sveriges arter, Holmström 2007, Symposion
•    Humlor i Sverige, Mossberg och Cederberg 2012, Bonnier fakta
•    Sveriges humlor – en fälthandbok, Söderström 2017, Naturhistoriska riksmuseet 
•    Humlor i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Rapport 2021:11).

Humla på rosa blomma. Foto.

Kontakt

Anna Persson
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

E-post: anna [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]persson[at]cec[dot]lu[dot]se)