När du blir antagen som doktorand blir du automatiskt registrerad i Ladok.

Däremot måste de kurser som du läser inom forskarutbildningen rapporteras i Ladok. Se till att kursen blir rapporterad så fort som möjligt efter att den är avslutad. Kontrollera med jämna mellanrum att alla kurser är inrapporterade i Ladok.

Du rapporterar dina kurser och annat som ska registreras i Ladok på en blankett som skickas ifylld och underskriven till Ylva van Meeningen.
Ladda ner Ladok-blankett, på engelska (DOCX, 16 kB)

Ladok-registrerare på CEC

Ylva van Meeningen
ylva [dot] van_meeningen [at] cec [dot] lu [dot] se
+46 73 081 49 68