• Henrik Smith, CEC och Biologiska institutionen, ordförande                
 • Caroline Isaksson, Biologiska institutionen
 • Erik Swietlicki, Avdelnngen för kärnfysik, LTH
 • Maj-Lena Linderson, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och CEC
 • Johannes Stripple, Statsvetenskapliga institutionen
 • Yvonne Persson, CEC
 • Torbjörn Brorson, Internationella miljöinstitutet
 • Paul Miller, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
 • Helena Filipsson, Geologiska institutionen
 • Linda Lundmark, doktorandrepresentant
 • Johanna Andersson, studentrepresentant
 • Timothy Williams, studentrepresentant

CEC styrelseprotokoll

Protokoll från CEC:s styrelsemöten hittar du här.

 

Kontakt

Föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Ställföreträdande föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96