• Henrik Smith, Biologiska institutionen och CEC, ordförande                
  • Johanna Alkan Olsson, CEC
  • Anna Ekberg, CEC
  • Paul Miller, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
  • Emily Boyd, LUCSUS
  • Katherine Richardson, Center for Macroecology, Evolution and Climate, University of Copenhagen
  • Linda Lundmark, doktorandrepresentant
  • Tom Brilioth, studentrepresentant

CEC styrelseprotokoll

Protokoll från CEC:s styrelsemöten hittar du här.

Kontakt

Föreståndare
Per Persson
per [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 96

Ställföreträdande föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 37 98

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96