Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Räddade av staden?

Pollinerande insekter som vildbin och blomflugor minskar i antal och artmångfald världen över på grund av en allt intensivare markanvändning. Detta är oroande då de flesta vilda växter och många grödor behöver pollinerare för att bilda frön och frukter.

Forskare har sett att pollinerande insekter idag kan vara lika vanliga i städer som i jordbrukslandskap och natur. Är det kanske städerna som är räddningen för pollinerarna? I så fall måste städer erbjuda livsmiljöer även för de arter som inte klarar sig i dagens jordbrukslandskap, men vi vet inte om det faktiskt är så. I detta projekt ska vi ta reda på vilka arter som gynnas av städer, och varför.

Vi utgår från insekternas egenskaper, exempelvis storlek, födosöksavstånd, typ av föda och aktivitetsperiod, eftersom de kan förklara arternas känslighet för miljöpåfrestningar och är avgörande för arternas funktioner i ekosystemen, t ex hur bra de pollinerar. Vi kommer att identifiera vilka egenskaper som gynnas i städer och undersöka hur städer kan förbättras, särskilt för arter som klarar sig dåligt i dagens jordbrukslandskap. 

Grönområde med gångstig. Foto.
Urbana grönområden i Malmö. Foto: Anna Persson

Kontakt

Anna Persson
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

E-post: anna [dot] persson [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]persson[at]cec[dot]lu[dot]se)

Humla på tistelblomma hållen av hand. Foto.
Äng med sommarblommor. Foto.