Hälsa-, miljö- och säkerhetskommitté

Hälsa-, miljö- och säkerhetskommitténs (HMS-kommitténs) huvudsakliga uppgift är att följa upp och samordna den för universitetet och fakulteten övergripande policyn inom hälsa, miljö och säkerhet.

HMS-kommittén är gemensam för Biologiska institutionen och Centrum för miljö- och klimatforskning. Kommittén består av fyra arbetsgivarrepresentanter, representanter för arbetstagarnas organisationer och en studeranderepresentant.

CEC:s representant i kommittén är administrativ chef Karin Hofvendahl.

Mer om kommittén på biologi.lu.se

Kontaktpersoner arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvarig, föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Skyddsombud
Niklas Boke Olén, ordinarie
niklas [dot] boke_olen [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 89 69

Skyddsombud, suppleant
Wilhelm May
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 20