Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nedan hittar du kontaktuppgifter för CEC:s olika verksamhetsområden. 

I vänstermenyn finns kontaktuppgifter till all personal samt till våra olika enheter.

Ledning

Per Persson
Prefekt och föreståndare

Katarina Hedlund 
Prefekt vid föreståndarens frånvaro.

Katarina Hedlund
Biträdande föreståndare grundutbildning

Yann Clough
Biträdande föreståndare forskning

Natascha Kljun
Biträdande föreståndare forskarutbildning

Anna Ekberg
Biträdande föreståndare samverkan

Karin Hofvendahl 
Ansvarig för det administrativa stödet och servicen, sekreterare i styrelsen, ingår i ledningsgruppen, ger stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner.

Henrik Smith
Styrelseordförande, koordinator BECC och LU Land.

Presskontakt och kommunikation

Anna Maria Erling
Presskontakt, intern och extern kommunikation

Sara Håkansson
Kommunikation för CEC och Forskarskolan Agenda 2030. Webbansvarig.

Therese Ek
Kommunikation för CEC. Kommunikatör och webbansvarig för BECC, MERGE och LU Land.

 

Administration och samverkan

Vem kan hjälpa mig med min forskningsansökan? Vem är min personaladministratör? På CEC:s interna medarbetarsidor finns information om hur administrationen kan hjälpa till:

Administrativ support och kontaktpersoner

Anna Ekberg
Ansvarig för samverkan CEC.

Juliana Dänhardt
Ansvarig för samordning av samverkan både internt och externt inom BECC, MERGE och LU Land.
Stöd till forskare inför samverkansaktiviteter eller ansökningar.
Externa kontakter.

Marianne Hall
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Studievägledning och grundutbildning i miljövetenskap

Yvonne Persson
Studierektor och studievägledare för grundutbildningen i miljövetenskap.
Övergripande ansvarig för grundutbildning och pedagogisk utveckling. Fakultetens kontaktperson och ledamot i fakultetens utbildningsnämnd. 
Vägledning och information till nya och befintliga studenter, inklusive frågor om behörighetskrav, tillgodoräknande, studieuppehåll eller uppskov.

Katarina Hedlund
Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i miljövetenskap.
Samordning och strategisk utveckling. Leder grundutbildningsnämnden.

Annika Malmgren-Widerberg  
Utbildningsadministratör för grundutbildningen i miljövetenskap.
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser i Canvas och rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor och studievägledare för grundutbildningen samt service till lärare och studenter.

Forskarutbildning i miljövetenskap

Natascha Kljun
Studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap.
Samordnar och utvecklar forskarutbildning och forskarskolorna. Leder forskarutbildningsnämnden.

Maria Hansson
Biträdande studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap.

Ylva van Meeningen
Forskningsadministratör för forskarutbildningen i miljövetenskap samt för forskarskolan ClimBEco  och forskarskolan Agenda 2030. 

Forskarskolor

Cheryl Sjöström
Koordinator för forskarskolan ClimBEco Research School.
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av forskarskolans arbete.

Mer om Forskarskolan ClimBEco - cec.lu.se

Deniz Koca
Koordinator för forskarskolan BIOECONOMY Graduate Research School.
Koordinering och strategisk utveckling.

Mer om Forskarskolan BIOECONOMY - cec.lu.se

Kristina Jönsson
Koordinator för Forskarskolan Agenda 2030.
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av forskarskolans arbete.

Mer om Forskarskolan Agenda 2030 - hallbarhet.lu.se

Forskning

Yann Clough
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Juliana Dänhardt
Koordinerar CEC:s samverkan, främst inom BECC, MERGE och LU Land.

Marianne Hall
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Josefin Madjidian
Koordinerar det strategiska forskningsområdet BECC.

Lina Nikoleris
Koordinerar det strategiska forskningsområdet MERGE. Forskningsadministratör för det strategiska forskningsområdet BECC.

Cerina Wittbom
Forskningskoordinator vid Hållbarhetsforum.

Adressuppgifter

Besöksadress 
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta
Ekologihuset i Google Maps 

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 50