Lön/etapplyft

Eget ansvar

Det är doktorandens ansvar att, tillsammans med handledaren, se till att ansökan om lönehöjning blir inlämnad när doktoranden uppnått tillräckligt med poäng. Lämna blankett för etapplyft till personaladministratören för att få prefektens underskrift. Doktorandlönen höjs i etapper enligt en lönestege när 60 hp, 120 hp och 180 hp har uppnåtts.

Blankett för etapplyft (PDF, 56 kB, ny flik)

När får du den nya lönen?

Observera att lönelyftet sker månaden efter uppnådd poäng, till exempel är poängen uppnådd den 3 mars utgår lönelyftet och den nya lönen från och med den 1 april. Dessutom kan lönelyftet endast betalas ut max 6 månader retroaktivt.

Skulle doktoranden glömma att begära etapplyft så att det skall betalas ut mer än 6 månader retroaktivt måste doktoranden tillsammans med sin handledare skriva en skrivelse som förklarar orsakerna till förseningen. Denna skrivelse skall sedan lämnas till personaladministratören för prefektens godkännande och skickas sedan till lönechefen för beslut om undantag.

Kontakt

Personaladministratör
Irene Bergstrand
irene [dot] bergstrand [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 47 76