Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akvatisk kemi och markgeokemi

I denna grupp kombinerar vi en rad kompetenser inom kemi, biologi och fysik. Vi använder ett brett experimentellt tillvägagångssätt som inkluderar spektroskopi, spridningstekniker och hyperspektral avbildning samt våtkemiska och teoretiska metoder.

Sammansättningen av jordens yta och ekosystemens egenskaper är intimt sammankopplade med grundämnenas biogeokemiska kretslopp. Dessa kretslopp regleras av interaktioner vid gränsytor mellan mikroorganismer, mineralpartiklar och vattenlösningar, och drivs ofta av elektronöverföringsreaktioner. Sådana interaktioner och reaktioner avgör till exempel transporten och biotillgängligheten av näringsämnen och föroreningar i miljön, och om markorganiskt material bryts ner till koldioxid eller lagras i jordar under längre tidsperioder.

Huvudsyftet med vår forskning är att bidra med kunskap om de komplexa processer som äger rum vid naturligt förekommande gränsytor i mark och vatten, och därigenom bidra till den grundläggande förståelsen av vår miljö. 

Relaterade projekt

  • Organic matter-mineral interactions
  • Fungal decomposition of soil organic matter
  • Iron geochemistry in soils and aquatic systems
  • The colloidal domain of soil organic matter
  • Electron-transfer reactions in soil mediated by iron minerals

Gruppledare

Per Persson