Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsbiofysik

Inom det ämne vi kallar beräkningsbiofysik studerar vi framför allt hur stora molekyler som proteiner, DNA och RNA beter sig. Med verktyg från statistisk fysik och beräkningsfysik bygger vi modeller och undersöker biomolekylära processer och egenskaper.

Frågor som särskilt intresserar oss rör membranlösa organeller, proteinaggregation och hur molekylär trängsel påverkar proteiners egenskaper. Ofta undersöks molekylers egenskaper i vattenlösning, men mindre är känt om hur de beter sig i levande celler. Mycket av denna forskning bygger på detaljerade termodynamiska simuleringar av proteinkedjor i egenutvecklad mjukvara, men vi arbetar också med mer grovkorniga modeller. En del av forskningen sker i samarbete med grupper som utför experiment.

Vi undersöker också möjligheten att använda kvantdatorer för att lösa biomolekylära problem. Som en första demonstration har vi beräknat strukturen hos proteiner i en enkel gitterbaserad modell på en kvantdator.

Forskargruppen ingår i temat Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö vid CEC.

Gruppledare

Anders Irbäck
E-post: anders [dot] irback [at] cec [dot] lu [dot] se (anders[dot]irback[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 222 34 93