Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö

Temat Beräkningsvetenskap för hälsa och miljö (COSHE) samlar tvärvetenskaplig forskning som utvecklar och använder beräkningsmetoder med tillämpningar inriktade mot att lösa vetenskapliga problem inom områden som rör hälsa och miljö.

Vetenskapliga framsteg har blivit alltmer beroende av beräkningsmetoder, och moderna mätmetoder skapar stora mängder data som kräver sofistikerad bearbetning och analys. Maskininlärning och statistiska inlärningsmetoder är områden där enorma framsteg har gjorts under det senaste decenniet, särskilt inom områdena djupinlärning och Bayesiansk modellering. Med dessa lovande framsteg uppstår ett behov av att utveckla effektiva numeriska metoder för att dra full nytta av framstegen. Samtidigt har systemmodellering med rötter i fysik utvecklats för tillämpningar inom medicin, biologi och klimat.

Färgglatt stiliserat träd som påminner om hjärna och nätverk. AI-genererat från Midjourney. CC BY 4.0.

Forskning inom beräkningsvetenskap vid CEC kombinerar metodutveckling och ett brett spektrum av tillämpningar för att bemöta forskningsfrågor inom olika områden. Vår forskning bedrivs i flera olika riktningar, främst i samarbete med forskare inom olika discipliner inom naturvetenskap och medicin vid Lunds universitet och på andra lärosäten. Beräkningsmetoder innefattar systemmodellering, maskininlärning, statistisk inlärning, numeriska metoder för snabbare optimering, lösningar för hantering av stora datamängder och nya sätt att utföra beräkningar. Läs mer om specifika forskningsinriktningar under de olika forskargrupperna. För mer information om våra projekt och publikationer, se COSHE i Forskningsportalen.

COSHE bildades vid CEC under 2023 av forskarna vid Beräkningsbiologi och biologisk fysik (CBBP, tidigare vid Astronomi och teoretisk fysik) och Osäkerhet- och evidens-labbet. Artiklar om bakgrunden och COSHE:s tillblivelse har publicerats i Lunds universitets nyhetsbrev och på CEC:s nyhetssidor.

Kurser och examensprojekt

Flera kurser relaterade till detta forskningstema ges vid CEC, och några av CEC:s lärare är involverade i relaterade beräkningskurser vid andra institutioner. En bred uppsättning olika examensprojekt finns tillgängliga för både kandidat- och masterstudenter. Se separat ruta för mer information.

Relaterade forskningsmiljöer och infrastrukturer