Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ForestPath

En gemensam strategi för multifunktionella skogar i södra Sverige

ForestPath är ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt finansierat av Formas. Målet är att, i samverkan med skogägare och andra intressenter, hitta lösningar för att på ett bättre sätt nå de olika mål som finns i skogen.

Skogsfrågan är en av de mest infekterade frågorna på den politiska agendan i Sverige. Det bottnar sig i skogens betydelse för såväl Sveriges ekonomi som biologisk mångfald, klimat och förutsättningar för människors välbefinnande. Södra Sverige utmärker sig med hög produktion, stora biodiversitetsvärden, stor befolkning, och en hög andel privata skogsägare.

Vårt mål i ForestPath är att ta fram skogsbruksstrategier som tar hänsyn till alla dessa intressen på ett balanserat sätt, med ett fokus på södra Sverige. För detta har vi samlat ett team som representerar fyra discipliner: ekologi, skogsbruk, juridik och miljöpsykologi.

Vi kommer att utveckla modeller för biologisk mångfald, undersöka hur olika skogsbruksstrategier påverkar upplevda värden i skogen och analysera avvägningar mellan olika värden. För att de strategier vi föreslår ska accepteras av skogsägare och andra intressenter kommer vi även att utvärdera olika policyinstrument. De strategier vi föreslår kommer att utvärderas bland olika intressegrupper.

Med ForestPath vill vi visa vägen till multifunktionell skog i södra Sverige.

Naturskog med död ved i bäck. Foto.