Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvetenskaplig inriktning

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning fördjupar dina kunskaper inom ett naturvetenskapligt miljöområde. Du kan välja att inrikta dig på kemiska miljörisker och ekotoxikologi, markvård, naturvård eller vattenvård och får specialistkunskap som kan bidra till en bättre miljö.

Läraren Martijn van Praagh berättar mer om utbildningen och vilka möjligheter man som student har efter examen - youtube.com

En masterinriktning inom naturvetenskap är bra om du till exempel vill arbeta som konsult inom förorenad mark, som naturvårdshandläggare, miljö- och energisamordnare eller kanske som miljöspecialist. Det är arbeten där du behöver djup specialistkunskap inom respektive område för att både kunna avhjälpa befintliga miljöproblem men även kunna förstå orsakerna till problemen och arbeta förebyggande.

Programmet består av fyra valbara inriktningar:

Tidigare examensarbeten i LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) för inspiration

Masterarbeten i LUP – lub.lu.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.