Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kemiska miljörisker och ekotoxikologi

MASTERPROGRAM I MILJÖVETENSKAP

Masterinriktningen mot kemiska miljörisker och ekotoxikologi passar dig som vill lära dig mer om kemiskt betingade miljörisker och dess konsekvenser för människor och djur.

Mer om masterprogrammet i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning - youtube.com.

Här studeras vad som sker när ämnen av olika anledningar släpps ut i naturen. Du får lära dig mer ämnens kemi, ursprung, spridningsvägar, nedbrytning, anrikning, utsöndring och effekter på organismer och miljön. En lämplig inriktning för dig som både vill arbeta med förebyggande åtgärder och med existerande miljöproblem.

I utbildningen lär du dig metoder och tekniker som används för analys av olika föreningar i mark, vatten och luft samt metoder för att bestämma deras miljöfarlighet. Du studerar även hur olika föroreningar sprider sig i naturen och anrikas i levande organismer.

Eftersom det är en fördjupning på avancerad nivå krävs vissa specifika förkunskaper, se högerspalten.

Examensarbetet som du skriver på vårterminen kan göras i nära samarbete med ett företag, en miljöförvaltning eller en myndighet. Det ger dig möjlighet att skaffa ett professionellt kontaktnät vilket ger goda förutsättningar att hitta ett bra arbete.

Studiegång master 120 hp

Du läser sex fördjupningskurser och gör ett större examensarbete.

En av de fyra valbara kurserna (år 1) kan du läsa som en praktikkurs. Istället för att läsa en universitetskurs så gör du praktik på ett företag, myndighet eller organisation som du valt själv.

Om praktik

År 1

År 2

Läs tidigare examensarbeten för inspiration

I LUP (Lunds universitets publikationsdatabas) kan du läsa examensarbeten som skrivits av tidigare studenter.

LUP student papers master – lub.lu.se 

Arbetsmarknad och karriär

Det här är en utbildning som speciellt riktar sig till dig som vill arbeta med t.ex. miljöövervakning och riskhantering inom företag eller myndigheter. Inriktningen ger också en god bas för forskarutbildning inom området.

Många som har läst inriktningen arbetar idag som miljöskyddshandläggare, miljökonsulter inom förorenad mark eller som miljöskyddsinspektörer.

Tidigare studenter berättar om utbildningarna

Behörighet

Se Lunds universitets centrala webbplats

Examen

Naturvetenskaplig masterexamen i miljövetenskap

Information om programmet

Omfattning: 120 hp

Studietakt: Dagtid, 100 %

Utbildningen startar: Hösttermin

Anmäl dig på antagning.se

Studievägledare

Helena Hanson
studieadministration [at] cec [dot] lu [dot] se (studieadministration[at]cec[dot]lu[dot]se)
0721-440166

Träffas måndagar 12.30 - 14.00 i rum E120, entréplan Ekologihuset