Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

”Var inte rädd för att prova en utbildning”

Matilda Öhgren

Matilda Öhgren. Foto.

Vad studerade du på Lunds universitet?

Kandidatprogram i miljövetenskap och därefter masterprogrammet Strategiskt miljöarbete.

Varför valde du just den här utbildningen?

Jag fick upp ögonen för miljöfrågor under gymnasietiden då jag gjorde mitt gymnasiearbete om Amazonas och dess biologiska mångfald. Jag började därefter på det miljövetenskapliga kandidatprogrammet som gav en väldigt bred kunskapsbas av de många miljörelaterade ämnesområdena. Under kandidaten fastnade jag speciellt för de miljöstrategiska kurserna och valde att fortsätta med en master i Strategiskt miljöarbete.

Vad var det bästa med utbildningen?

Att den gav en sån bred kunskap kring de olika ämnesområdena, samt att den öppnade upp intresset för de miljöstrategiska frågorna. Att läsa mastern i Strategiskt miljöarbete var det bästa under min studietid, jag tyckte det var väldigt intressant att lära mig om hur miljö- och hållbarhetsfrågor hanteras i samhället. Förebyggande miljöarbete samt att arbeta utifrån en kretsloppstänkande strategi var områden som jag fattade extra tycke för och som jag sedan valde att skriva mitt examensarbete om.

Vad handlade din masteruppsats om?

Om hur upphandling av rekonditionerade kontorsmöbler kan användas som en strategi för att stärka utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Att kommuner köper rekonditionerade och begagnade kontorsmöbler istället för nya har visat sig vara bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Det finns både ekonomiska, miljömässiga och sociala vinster med rekonditionerade möbler. Trots dessa vinster utgör inköp av rekonditionerade kontorsmöbler i dagsläget en mycket liten del av kommuners totala inköp. Min studie hade därför som syfte att göra en närmre undersökning av området för att identifiera eventuella hinder och möjligheter för att öka volymerna av rekonditionerade kontorsmöbler. Studien utfördes främst genom intervjuer med upphandlingsansvariga på kommuner samt med företag inom rekonditioneringsbranschen.

Vad gör du nu?

För närvarande arbetar jag inte då jag under tre månader är och reser i Sydamerika, bland annat i Amazonas. Under hösten arbetade jag på Miljöförbundet Blekinge Väst, där jag jobbade med projektet ”Rökfria skolgårdar i Blekinge”. Projektet syftade till att kartlägga förekomsten av rökning på skolgårdar och fritidsgårdar i västra Blekinge. Jag kommer fortsätta att arbeta på Miljöförbundet Blekinge Väst när jag kommer tillbaka från min resa, men har även funderingar på att fortsätta studierna om en lämplig doktorandtjänst skulle dyka upp framöver.

Hur fick du ditt jobb?

Miljöförbundet Blekinge Väst hade en jobbannons ute som jag sökte och sedan fick.

Har du några tips till studenter som funderar på vad de ska bli?

Att välja studieinriktning är inte alltid helt lätt. Mitt bästa tips är nog att inte vara rädd för att prova, ofta märks det ganska snabbt vad som intresserar en eller inte.


Intervjuad vintern 2018.