Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CEC i media 2018

Ett axplock av artiklar och andra inslag i medier där forskare knutna till Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, har intervjuats.

Forskare tävlade i Forskar Grand Prix

(27 november 2018)
Lina Herbertsson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Sveriges Radio med anledning av att hon var en av finalisterna i Forskar Grand Prix. Tävlingen går ut på att presentera sin forskning på ett enkelt och spännande sätt – på bara fyra minuter. Herbertsson kom på tredje plats med sitt tävlingsbidrag som handlade om pollinerande insekter.
Ljudinslag på sverigesradio.se 
Tävlingsbidraget på YouTube (cirka 1 timme och 4 minuter in i sändningen)

Koldioxidhalterna når nya rekordnivåer

(22 november 2018)
Markku Rummukainen, professor vid CEC, har intervjuats i flera medier med anledning av att Meteorologiska världsorganisationen uppmätte rekordhöga koldioxidhalter i atmosfären under 2017. ”Vi kommer inte undan klimatförändringar eftersom de redan pågår och utsläppen fortsätter, men det går att bromsa in dem och hindra att de blir allt större. Det i sin tur förutsätter att utsläppen snabbt börjar minska. Hur snabbt det går påverkar givetvis hur stora klimatförändringarna blir”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Svenska Dagbladet, Dagens Industri, SVT Nyheter, Ny Teknik och Sydsvenskan. 
Artikel på svd.se 
Artikel på di.se 
Artikel på svt.se 
Artikel på nyteknik.se 
Artikel på sydsvenskan.se

Så kan fjärilar gynnas i städer

(27 november 2018)
Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i många medier om en ny studie som visar att ängar och oklippta gräsytor kan bevara fjärilar i städer. ”Det är just de väldigt välskötta, hårt klippta parkerna som förlorar flest arter. Det indikerar att det finns ett stort värde i att tänka nytt i hur man sköter ett grönområde och kanske våga ha äng med mer inhemska växter”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis SVT Nyheter, TV4 Nyheterna och Svenska Dagbladet. 
Artikel på svt.se 
Video på tv4.se (07:00 minuter in i programmet)
Artikel på svd.se

Klimatprofessor i intervju om extremväder

(12 oktober 2018)
Markku Rummukainen, professor verksam vid CEC samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i SVT Nyheter om huruvida extrema väderfenomen hänger ihop med klimatförändringarna.
Artikel på svt.se

Nätverk av master ska mäta växthusgaser i atmosfären (10 oktober 2018)

Flera forskare har intervjuats i Sveriges Radio om ICOS – ett nätverk med över hundra master som ska mäta växthusgaserna direkt i atmosfären. I inslagen hörs Michal Heliasz och Tobias Biermann (båda forskningsingenjörer vid Centrum för miljö- och klimatforskning) samt Maj-Lena Linderson (universitetslektor), Anders Lindroth (professor emeritus) och Harry Lankreijer (universitetslektor), alla tre vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.
Ljudinslag: "Mätstationer ska kontrollera vad vi verkligen släpper ut" på sverigesradio.se 
Ljudinslag: "En 1,5 grader varmare värld" på sverigesradio.se (börjar vid cirka 21:48 minuter)
Ljudinslag: "Sommarens värmebölja har stoppat skogens koldioxidupptag" på sverigesradio.se

Lektor berättar om klimatutmaningar

(10 oktober 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i SVT Nyheter om klimatutmaningar för Skåne och regionens kommuner. Alkan Olsson säger bland annat att det behöver skapas förutsättningar för människor att leva ett mer klimatvänligt liv, exempelvis genom att erbjuda lokalproducerad mat och bra kollektivtrafik. ”För mig är själva essensen i Parisavtalet att alla måste dra sitt strå till stacken. Man kan inte säga att det inte spelar någon roll vad vi gör här”, säger hon.
Artikel på svt.se

Världen kan fortfarande klara ambitiösa klimatmål

(8 oktober 2018)
Markku Rummukainen, professor verksam vid CEC samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier om en ny rapport från FN:s klimatpanel, IPCC. Rummukainen, som ingår i panelen, säger bland annat att det fortfarande är möjligt att nå målet om att begränsa temperaturhöjningen till 1,5 eller 2,0 grader, men att det blir en stor utmaning. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis DN, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, SVT Nyheter, Ny Teknik, Aftonbladet, Dagens ETC och Metro.
Artikel på dn.se 
Artikel på svd.se
Artikel på svd.se
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se
Video på svt.se
Artikel på nyteknik.se
Artikel på aftonbladet.se 
Artikel på etc.se

Livsmedel hotas av klimatförändringarna

(30 september 2018)
Yann Clough, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Svenska Dagbladet om hur klimatförändringarna kan påverka tillgången till vissa livsmedel, exempelvis kakao. ”Kakao tål inte långa torkperioder, för höga temperaturer eller översvämningar. Det leder till att träden dör. Även mindre intensiva torkperioder eller regn som kommer på fel tid under året kan leda till kraftigt minskande skörd, bland annat på grund av fysiologiska effekter, ökad känslighet för skadegörare och sjukdomar och minskad pollinering”, säger han.
Artikel på svd.se

Artiklar i LUM

(21 september 2018)
I LUM, Lunds universitets magasin, intervjuas Markku Rummukainen (professor verksam vid CEC samt institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap) med anledning av att han är fakultetens representant i universitetets nya tankesmedja, LU Futura. Janne Rinne (professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap) och Michal Heliasz (forskningsingenjör vid CEC) berättar om sin forskning på hur granars egna utsläpp påverkar klimatet.
Artikel på lum.lu.se

Ekologiska odlingsmetoder gynnar pollinerande insekter

(17 september 2018)
Romain Carrié, postdoktor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats om ny forskning som visar att ekologiska odlingsmetoder kan bidra till att hejda förlusten av pollinerande insekter. Detta genom både minskad användning av växtskyddsmedel och ökad tillgång till blommor med nektar och pollen. ”Det här är den första studien som visar att ekologiska odlingsmetoder verkligen har en stabiliserande effekt på mångfalden av pollinerande insekter i jordbrukslandskapet”, säger han. 
Artikel på lantbruksnytt.se 
Artikel på landlantbruk.se

Professor kommenterar klimatstrategi

(17 augusti 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och skosystemvetenskap, har intervjuats i Sydsvenskan om Skånes nya klimatstrategi. ”Det ligger i linje med det som behövs i hela världen för att leva upp till klimatmålen man kommit överens om”, säger han.
Artikel på sydsvenskan.se

Forskare ska ta reda på var humlor trivs bäst

(16 augusti 2018)
Romain Carrié, postdoktor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Sydsvenskan angående sin pågående forskning om hur humlors hälsa påverkas av deras boplatser. Hypotesen är att humlor trivs bättre vid ekologiska jordbruk än konventionella eftersom där finns ett större utbud av blommor.
Artikel på sydsvenskan.se

Klimatforskare tar plats i klimatpolitiskt råd

(13 augusti 2018)
Markku Rummukainen (professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap) och Johanna Alkan Olsson (universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning) omnämns i Lokaltidningen och Sydsvenskan med anledning av att de ingår i Lunds kommuns nya klimatpolitiska råd.
Artikel på sydsvenskan.se

Miljö och klimat är en viktig valfråga

(8 augusti 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Svenska Dagbladet med anledning av en undersökning som visar att miljö och klimat är den fjärde viktigaste valfrågan för väljare. Alkan Olsson säger bland annat att klimatfrågan kan öka i betydelse om sommarens torka leder till exempelvis brist på matvaror eller högre matpriser.
Artikel på svd.se

Halmbalar kan gynna bin

(24 juli 2018)
Lina Herbertsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i flera medier med anledning av att hon undersöker halmbalar som möjliga boplatser för bin och humlor. ”En stor del av de vilda bina har minskat kraftigt sedan början av 1900-talet. Det här beror till stor del på att vi har gått från ett småskaligt jordbrukslandskap där det fanns mycket fältkanter och betesmarker där bina trivdes, till dessa stora jordbruk vi har idag”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis SVT Nyheter, ATL och Land Lantbruk. 
Artikel på svt.se
Artikel på atl.nu
Artikel på landlantbruk.se

Fläckvis kunskap om klimatförändringar i Arktis

(23 juli 2018)
Dan Metcalfe, universitetslektor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier om en granskning som visar att forskning om klimatförändringar i Arktis bygger på alltför få och ofullständiga mätningar och provtagningar. ”Vår studie har i ett första skede gett oss en karta över de områden där vår kunskap är otillräcklig. Nästa steg skulle kunna vara att genomföra en bredare miljöundersökning, för att sedan jämföra resultaten med andra mer utförligt studerade områden”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Svenska Dagbladet, Ny Teknik, Sydsvenskan och Lokaltidningen. 
Artikel på svd.se 
Artikel på nyteknik.se 
Artikel på sydsvenskan.se 

Klimatprofessor i intervju om skogsbränderna

(19 juli 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier om huruvida sommarens skogsbränder kan kopplas till klimatförändringar. ”Det är mer komplicerat än så. När det blir varmare påverkas också förekomsten av extremvärme och värmeböljor och annat. Extremväder är dock så pass sällsynta att det behövs en ganska lång tidsperiod för att se eventuella förändringar”, säger han. Medier som rapporterat om detta är exempelvis Sveriges Radio, Expressen och Dagens ETC. 
Ljudinslag på sverigesradio.se 
Artikel på expressen.se
Artikel på etc.se

Professor undersöker torkans effekter

(17 juli 2018)
Katarina Hedlund, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats angående pågående forskning om hur torkan påverkar grödor och mikroorganismer i jorden. Hypotesen är att jordar med hög mullhalt bättre klarar både tider av torka och tider med för mycket regn. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis SVT Nyheter och Sydsvenskan. 
Artikel på svt.se
Artikel på sydsvenskan.se

Möjligt att torkan inte beror på klimatförändringar

(12 juli 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier om sommarens torka. Rummukainen säger att det är för tidigt att säga om torkan beror på klimatförändringar. ”Varje enskild händelse måste studeras separat för att kunna säga något om hur just den har uppstått”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis SVT Nyheter, TV4 Nyheterna, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Ny Teknik och Sydsvenskan. 
Artikel på svt.se 
Video på tv4.se 
Artikel på svd.se 
Artikel på aftonbladet.se 
Artikel på nyteknik.se
Artikel på sydsvenskan.se

Torka hotar jordbruk

(10 juli 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i flera medier om hur torka påverkar jordbruk och vattenförsörjning. Hon berättar bland annat att bönder kan tvingas nödslakta djur och att det kan bli ont om dricksvatten. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio och Skaraborgsbygden.
Ljudinslag "Klimatexperten: Ingen julskinka om djuren slaktas i förtid" på sverigesradio.se 
Ljudinslag "Torka – ett nytt hot att vänja sig vid" på sverigesradio.se

Ny rapport från Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling

(28 juni 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, omnämns i Dagens Industri med anledning av att han ingår i Vetenskapliga rådet för hållbar utveckling, som släppt en ny rapport. Titeln på rapporten är ”Möjligheter och begränsningar med samhällsekonomiska analyser”.
Artikel på di.se

Trädgårdsväxter kan göra skillnad för den biologiska mångfalden

(27 juni 2018)
Helena Hansson, postdoktor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Extrakt om hur människor kan gynna pollinerarande insekter i trädgården. Hansson berättar om sin pågående forskning som pekar på att växternas utseende är avgörande när trädgårdsägare väljer växter till sina trädgårdar. ”Jag tycker att det vore relevant att hitta växter som vi människor uppskattar och som också är extra bra för den biologiska mångfalden. Kanske kunde man ha en märkning i plantskolan?”, säger hon.
Artikel på extrakt.se

Debatt om betydelsen av pollinerande insekter

(21 juni 2018)
Flera forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning samt biologiska institutionen har skrivit ett debattinlägg i Sydsvenskan om vikten av att främja pollinerande insekter. ”Politiska beslut måste främja skötseln av betesmarker. Mängden blommor och boplatser i landskapet måste öka. Om inte för pollinatörernas skull, så för människornas”, skriver de. Medverkande forskare från Centrum för miljö- och klimatforskning är Lina Herbertsson (doktorand), Georg Andersson (gästforskare), Juliana Dänhardt (forskningskoordinator), Johan Ekroos (forskare) och Anna Persson (forskare). Medverkande forskare från biologiska institutionen är Maj Rundlöf (forskare) och Henrik Smith (professor). Även Sandra Lindström, som nyligen har haft koppling till institutionen, har varit med och skrivit inlägget.
Debattinlägg på sydsvenskan.se

Många och olika pollinerande insekter ger fina jordgubbar till midsommar

(21 juni 2018)
Lina Herbertsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i många medier om hur pollinerande insekter påverkar jordgubbsskörden. ”Jordgubbsplantor vars blommor får besök av många och av olika typer av pollinerande insekter får jordgubbar som växer snabbare, har jämnare form, väger mer och håller längre än de jordgubbsplantor som endast pollinerats av ett fåtal eller av liknande insekter”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Extrakt, Land Lantbruk, Aftonbladet, Ystads Allehanda och Miljömagasinet. 
Artikel på extrakt.se 
Artikel på landlantbruk.se 
Artikel på ystadsallehanda.se

Professor i intervju om Lunds klimatpolitiska råd

(13 juni 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i Extrakt med anledning av att han föreslås ingå i Lunds klimatpolitiska råd. ”De stora utmaningar vi nu har framför oss handlar om industrin och om transporter, där det behövs investeringar i ny teknik och i infrastruktur. Det krävs också en samhällsutveckling som betonar tillgänglighet framför mobilitet. Vår konsumtion behöver förändras i en cirkulär riktning, så att mindre går till svinn”, säger han.
Artikel på extrakt.se

Lektor pratar om klimatförändring i radio

(12 juni 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Sveriges Radio med anledning av att temperaturen i Skåne har stigit med 1,5 grader i snitt under de senaste hundra åren.
Ljudinslag på sverigesradio.se

Forskare kan ingå i Lunds klimatpolitiska råd

(12 juni 2018)
Johanna Alkan Olsson (universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning) och Markku Rummukainen (professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap) har föreslagits som ledamöter i Lunds klimatpolitiska råd. Detta skriver Lokaltidningen.

Lektor i debattartiklar om köttkonsumtion

(6 juni 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, omnämns i flera debattartiklar som handlar om minskad köttkonsumtion.  
Debattartikel på norran.se 
Debattartikel på kristianstadsbladet.se

Biolog i intervju om kolinlagring i jordbruket 

(31 maj 2018)
Katarina Hedlund, professor vid Biologiska institutionen och forskare vid CEC, har intervjuats i Svea Jord & Skog om hur jordbruket kan binda mer kol och öka mullhalten. ”Vi vet att flerårig vall är ett bra sätt att öka kolinlagring och mullhalt. Vi vet också att biogödsel, antingen från kreatur eller exempelvis biogasproduktion, ökar kolinlagringen i jorden. Här måste man dock tänka sig för, eftersom biogödsel även kan orsaka läckage. En varierad växtföljd med fånggrödor fungerar också bra”, säger hon.
Artikel på sveajordskog.se

Forskare pratar riskbedömning i radio

(30 maj 2018)
Ullrika Sahlin, forskare vid CEC, har intervjuats om hur osäkerheter påverkar vetenskapliga riskbedömningar inom miljöområdet. Sahlin berättar bland annat om hur man kan bli bättre på att hantera och beskriva osäkerheter. Till exempel kan man inkludera relevanta källor till osäkerhet i de analyser man gör, säger hon.
Ljudinslag på sverigesradio.se

Professor svarar på klimatfråga

(17 maj 2018)
Markku Rummukainen, professor vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och forskare vid CEC, har svarat på en läsarfråga i Forskning & Framsteg. Frågan handlar om hur minskad solaktivitet kan påverka jordens klimat.
Läs fråga och svar på fof.se

Värmeböljor för med sig flera problem

(17 maj 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i bland annat Sveriges Radio om maj månads värmebölja. Hon berättar bland annat att värmeböljor kan påverka tillgången på dricksvatten, göra oss mer lättirriterade samt innebära en högre belastning för barn och äldre människor. 
Ljudinslag på sverigesradio.se

Lektor i intervju om värmebölja

(14 maj 2018)
Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Svenska Dagbladet om de höga temperaturer som nyligen har uppmätts på flera håll runt om i landet. ”Tyvärr passar det vi ser nu in i trenderna med den globala uppvärmningen. Det blir varmare, regnar vid fel säsonger och vi får mindre tillgång till vatten”, säger hon.
Artikel på svd.se

Debatt om klimatsmart mat

(26 april 2018)
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, omnämns i flera medier med anledning av att han ingick i Debatt i Lund-panelen som under Hållbarhetsveckan i Lund debatterade klimatsmart mat. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sydsvenskan, Lundagård och Lokaltidningen.
Artikel på lundagard.se 
Se debatten på youtube.com

Professor föreläste om klimatförändringar

(20 april 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i Skånska Dagbladet med anledning av att han höll ett klimatföredrag för Lunds kommun och företag som anslutit sig till samarbetet ”Klimatsamverkan Lund”.
Artikel på skd.se

Miljöforskare lever som hon lär

(19 april 2018)
I LUM, Lunds universitets magasin nr 2/2018, berättar Lina Herbertsson vid Centrum för miljö- och klimatforskning bland annat om hur hon har klimatanpassat sin livsstil.
Artikel på lum.lu.se

Ökat intresse för biodling

(17 april 2018)
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i Sveriges Radio med anledning av att Sveriges biodlares riksförbund har noterat ett växande intresse för biodling.
Ljudinslag på sverigesradio.se

Så fixar du surr i vårträdgården

(5 april 2018)
Lina Herbertsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats om hur vi kan underlätta för pollinerare i våra trädgårdar. ”Översköt inte trädgården, ha många olika växtarter, gärna inhemska, eftersom många av bina är specialiserade på arter som har funnits här under lång tid såsom rödklöver och gullviva”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Trelleborgs Allehanda.
Läs artikeln på LU:s webbplats

Sådda blomremsor har begränsad effekt på pollinering

(4 april 2018)
Lina Herbertsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats om ny forskning som visar att sådda blomremsor har en begränsad effekt på pollineringen och inte kan kompensera för de fördelar som ett varierat landskap ger. ”Det viktigaste för pollineringen är att det finns mycket oplöjd mark, som hagmarker, ängar och obrukade fältkanter”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Land Lantbruk och Forskning.se. 
Artikel på landlantbruk.se
Artikel på forskning.se

Ovanligt varmt på Arktis

(1 mars 2018)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i många medier med anledning av att ovanligt höga temperaturer har uppmätts på Arktis. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis DN, Svenska Dagbladet, Sveriges Radio, Aftonbladet, Sydsvenskan, Göteborgs-Posten och Corren. 
Artikel på dn.se 
Artikel på svd.se 
Artikel på sverigesradio.se 
Artikel på aftonbladet.se 
Artikel på sydsvenskan.se 
Artikel på gp.se
Artikel på corren.se