Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Examen och karriär

Arbetsmarknaden för miljövetare och miljö- och hälsoskyddare är mycket bred. Du kan arbeta både inom privat och offentlig sektor, på tjänster där det krävs en mycket bred kompetens eller på tjänster där det krävs spetskompetens inom ett begränsat område.

En person står i gräs och lera, enast underbenen med gummistövlar syns. Foto: LU bildbank.

Nöjda studenter som får jobb!

Enligt våra alumnundersökningar är våra studenter konkurrenskraftiga och etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden. Nedan är en sammanfattning av den senaste alumnundersökningen som genomfördes i juni 2019. Och studenterna trivs på utbildningarna, enligt Lunds Naturvetarkårs senaste studentenkät.

Läs mer om vad våra studenter tycker om utbildningarna i miljövetenskap.

Resultat från alumnundersökning 2019

Drygt 95 % tyckte att utbildningen har gett färdigheter och kunskap som är nödvändiga i deras nuvarande arbetsliv.

Drygt 85 % fick arbete där utbildningen var relevant inom ett år efter avslutad utbildning. Drygt 32 % fick arbete där utbildningen var relevant redan innan avslutad utbildning.

Ca 80 % arbetade som anställd där utbildningen var relevant.
Ca 1 % var egenföretagare där utbildningen var relevant.
6,5 % studerade på grundnivå, avancerad nivå eller doktorandnivå.
Ca 1 % var arbetssökande.

Exempel på alumnernas yrkestitlar

 • Hållbarhetsansvarig
 • Hållbarhetssamordnare
 • Livsmedelsinspektör
 • Miljöingenjör
 • Arbetsmiljökonsult
 • Miljöledare
 • Forskare och universitetslektor inom miljöområdet
 • Miljöplanerare
 • Naturpedagog

Alumnernas arbetsgivare

 • Privat företag (31,5 %)
 • Kommun (39,2 %)
 • Landsting/region (3,8 %)
 • Stat (18,5 %)
 • NGO – icke-statlig organisation som till exempel FN 3 (2,3 %)
 • Annan (4,6 %), t.ex. EU-kommissionen eller kommunalt bolag

Drygt 77 % hade en ingångslön på 25.000 kr eller mer.
Drygt 84 % tjänade 30.000 kr eller mer vid enkätens utskick (juni 2019).

Här arbetar våra tidigare studenter

Var kan man jobba när man är färdigutbildad?

Exempel på arbetsplatser där våra tidigare studenter arbetar.