Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ansök om finansiering

Här hittar du information om CECs interna process vid ansökningar av medel för projekt och länkar till sidor om stöd och utlysningar.

När du söker externa eller interna forskningsmedel eller andra medel som helt eller delvis ska placeras vid CEC måste du förankra detta och få godkänt av CECs föreståndare innan ansökan skickas in. Detta gäller alla projektansökningar till alla finansiärer året om.

Underlag som krävs är:

  • En ifylld checklista som skickas till CECs forskningskoordinator
  • En ifylld fullkostnadskalkyl som skickas till CECs ekonom

Grundregeln är att checklistan skickas till CECs forskningskoordinator senast 1 vecka innan utlysningen stänger. Vissa ansökningar kräver längre framförhållning:

  • Skall du söka FORMAS Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären eller VR Etableringsbidrag måste du kontakta CECs forskningskoordinator senast 3 veckor före deadline för att kontrollera att ditt forskningsprojekt kan placeras vid CEC.
  • Kontakta omgående CECs forskningskoordinator om du planerar eller medverkar i en större ansökning eller vid behov av samfinansiering, till exempel inom Horizon Europe.

Alla ansökningar kräver en fullkostnadskalkyl (även ansökningar inom BECC/MERGE). Fullkostnadskalkylen ska godkännas av CECs ekonom och föreståndare senast 3 dagar innan utlysningen stänger. Eftersom det ofta behöver göras ändringar i kalkylen vid granskningen är det bra att även fullkostnadskalkylen kommuniceras till ekonomen 1 vecka innan utlysningen stänger.

CECs checklista finns här:

Länk till Checklistan på lu.se

Fullkostnadskalkylen finns i vänstermarginalen eller via länken nedan:

Länk till fullkostnadskalkyl lu.se

 

Stöd till forskningsansökningar

  • CEC ger stöd till forskare som ansöker om externa bidrag som bidrar till integrerad miljö- och klimatforskning. Stödet kan vara in kind och ekonomiskt. Stödet ges inom ramen för nätverket CEC Fellows. Läs mer på Support to research applications på vår engelska webbplats: 
    Länk till Support to research applications på lu.se

Kontakt

Forskningskoordinator
Marianne Hall
marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se
073-046 16 73

Ekonom
Caroline Unmack
caroline [dot] unmack [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 90 76