Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

CEC i media 2017

Ett axplock av artiklar och andra inslag i medier där forskare knutna till Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, har intervjuats.

Massdöd bland humlor i Sjöbo

(23 december 2017)
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i Ystads Allehanda med anledning av att ett hundratal humlor har hittats döda i Sjöbo. Smith säger att humlorna kan ha dött en naturlig död eller utsatts för en fågelattack.
Artikel på ystadsallehanda.se

Forskare har undersökt signalkräftans spridning

(23 december 2017)
Ullrika Sahlin, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Kristianstadsbladet med anledning av att hon har tagit fram en riskanalys av signalkräftans spridning i Sverige. Analysen ska överlämnas till Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten, som i sin tur ska utforma ett hanteringsprogram som ska godkännas av EU-kommissionen. 
Artikel på kristianstadsbladet.se

Ny studie visar att klimatförändringar ger fler flyktingar

(21 december 2017)
Markku Rummukainen, professor vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap, har intervjuats i SVT Nyheter om en ny studie som visar hur flyktingströmmarna påverkas av ett varmare klimat. Rummukainen säger att studien kan bli en del av underlaget för att skapa en helhetsbild.
Artikel på svt.se

Professor tar plats i klimatpolitiska rådet

(8 december 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, omnämns i flera medier med anledning av att han är en av åtta ledamöter som tar plats i regeringens klimatpolitiska råd. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis ATL, Miljö & Utveckling och Effekt. 
Artikel på atl.nu 
Artikel på miljo-utveckling.se
Artikel på effektmagasin.se

Livet under markytan i direktsändning

(5 december 2017)
Edith Hammer, biträdande universitetslektor vid biologiska institutionen, har intervjuats om ett nytt system för att studera mikroorganismernas liv i marken. Utan att gräva i jorden kan forskarna med hjälp av mikrochip se och analysera en osynlig värld som är mer artrik än något annat ekosystem. ”Vi ser hur mikroorganismerna rör sig, hur de letar näring, väljer vart de ska och hur de konkurrerar med varandra men också samarbetar”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis TV4 Nyheterna och Forskning.se.
Video på tv4.se 
Artikel på forskning.se

EU:s jordbrukspolitik behöver moderniseras

(2 dec 2017)
Dagmar Clough och Mark Brady (båda kopplade till Centrum för miljö- och klimatforskning) har intervjuats i flera medier om en kunskapssammanställning som visar att den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU behöver moderniseras för att effektivt bidra till ett hållbart jordbruk i Europa. ”Det är tveksamt om europeiska skattemedel används på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Clough. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Lantbruksnytt, Svenska Måltider och Industrinyheter. 
Artikel på lantbruksnytt.se 

Riklig pollinering ger bättre jordgubbsskörd

(9 november 2017)
Lina Herbertsson, doktorand vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i flera medier om ny forskning som visar att pollineringen har större betydelse för jordgubbars tillväxt än vad man tidigare trott. ”Jordgubbsplantor vars blommor får besök av många och olika pollinerande insekter växer bättre än de som endast pollinerats av ett fåtal eller av liknande insekter”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis ATL, Jordbruksaktuellt och Forskning.se.
Artikel på atl.nu 
Artikel på ja.se
Artikel på forskning.se

Ny studie visar att mängden flygande insekter minskar

(9 november 2017)
Tre forskare har intervjuats om en ny studie som visar att mängden flygande insekter har minskat kraftigt i Tyskland. Johan Ekroos (forskare) och Romain Carrié (postdoktor), båda vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i en artikel i DN. Lars Pettersson, forskare vid biologiska institutionen, har intervjuats i Sveriges Radio. 
Artikel på dn.se
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se

Solceller omvandlar koldioxid till ett hållbart bränsle

(8 november 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, har intervjuats i SVT Nyheter om ny forskning som visar att växthusgasen koldioxid kan omvandlas till ett hållbart bränsle med hjälp av solceller. ”Nya lösningar för att ta tillvara koldioxid från atmosfären kan på sikt bidra till klimatarbetet, och ge nyttor, men det viktigaste är att fortsätta minska våra utsläpp i den takt som behövs”, säger han.
Artikel på svt.se

Hög risk för nya utbrott av kräftpest

(29 oktober 2017)
Ullrika Sahlin, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i flera medier om en ny rapport som visar att det råder fortsatt hög risk för spridning av signalkräfta och nya utbrott av kräftpest i svenska flodkräftvatten. ”Risken för ytterligare utbrott av kräftpest är som störst i de delar av landet där det förekommer både flod- och signalkräftor”, säger hon. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Sveriges Radio och Forskning.se. 
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se 
Artikel på forskning.se

Ett dygn med fokus på solenergi

(28 oktober 2017)
Susanna Bruzell, projektkoordinator vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats om Climathon Lund – en 24-timmarsutmaning med fokus på utveckling inom solenergi. Bland deltagarna fanns exempelvis studenter, entreprenörer samt representanter från kommunen och Kraftringen. ”Bakgrunden är bland annat att vi i södra Sverige använder betydligt mindre solenergi jämfört med Danmark och norra Tyskland som har samma klimat”, säger hon. 
Artikel på skd.se
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se

Blommande åkerkanter gynnar pollinatörer

(18 augusti 2017)
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i DN med anledning av projektet ”Blommor och bin” som skapar blommande åkerkanter för bin, humlor och andra pollinatörer. ”Jämfört med att göra ingenting är det väldigt positivt med blommande remsor. Förutom pollinatörer kan de även ha andra positiva effekter som att gynna naturliga fiender till skadeförare, till exempel parasitoider som lägger ägg i bladlöss”, säger han.
Artikel på dn.se

Klimatprofessor i intervju om skogsbränder

(16 augusti 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, har intervjuats i Sveriges Radio om skogsbränderna i Grekland. ”När det blir varmare på grund av klimatförändringarna så får vi en längre säsong då det brinner. När nederbörden minskar, vilket är en av följderna i området, så blir risken för bränder större. Vi kommer gå mot besvärligare tider”, säger han.
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se

Bekämpningsmedel påverkar humlors reproduktion

(15 augusti 2017)
Henrik Smith, professor vid biologiska institutionen, har intervjuats i Sveriges Radio om en ny studie som visar att bekämpningsmedlet neonikotinoider påverkar humlors äggläggning negativt. ”Tidigare har vi sett effekter på till exempel födosök och koloniutveckling. Men nu kunde man alltså se att drottningarna, när de ska etablera sig på våren, påverkas av neonikotinoider”, säger han.
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se

Värmeböljor hotar allt fler européer

(5 augusti 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, har intervjuats i många medier om ny forskning som visar att fler européer riskerar att dö till följd av värmeböljor framöver. ”Studien visar ett viktigt exempel på vilka stora konsekvenser klimatförändringarna kommer att få om den globala temperaturhöjningen inte begränsas”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är exempelvis Dagens Nyheter, Sveriges Radio, Ny Teknik och Sydsvenskan. Rummukainen har även intervjuats i Sveriges Radio om sommarens värmeböljor i södra Europa.
Artikel på dn.se 
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se 
Artikel på nyteknik.se
Artikel på sydsvenskan.se 
Artikel och ljudinslag på sverigesradio.se

Dödlig hetta kan drabba Sydasien

(3 augusti 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, har intervjuats i många medier om ny forskning som visar att miljontals människor i Sydasien riskerar att drabbas av dödlig hetta om inte den globala uppvärmningen begränsas. De som har små möjligheter att anpassa sig kan få det extra svårt. ”Här pratar vi om områden där det finns många fattiga, som inte kan skaffa sig luftkonditionering och som arbetar ute på åkrarna även när det är varmt”, säger Rummukainen. 
Artikel på svd.se 
Artikel på aftonbladet.se  
Artikel på hd.se

Klimatförändringarna skadar skördar i USA och Kanada

(12 juli 2017)
Markku Rummukainen, professor i klimatologi, har intervjuats i många medier om ny forskning som visar att klimatförändringar har lett till dåliga skördar i centrala USA och Kanada. ”Vegetation och jordbruk är känsliga vid kallare och senare vårar samt mindre nederbörd – växter kommer inte i gång som vanligt och tillväxten blir mindre”, säger han. Medier som rapporterat om nyheten är till exempel Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet och Sydsvenskan. 
Artikel på svd.se  
Artikel på aftonbladet.se 
Artikel på sydsvenskan.se

Tydligt samband mellan risktagande och innovationer

(12 juli 2017)
Ullrika Sahlin, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats om sambandet mellan risktagande och innovationer. Sahlin säger att det finns ett klart samband och att hela evolutionen har drivits av att det har tagits risker. Medier som rapporterat om nyheten är Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. 
Artikel på sydsvenskan.se
Artikel på hd.se

Forskare undersöker pollinerande insekter i Malmö

(28 juni 2017)
Anna Persson, forskare vid Centrum för miljö- och klimatforskning, har intervjuats i Sveriges Radio med anledning av att hon undersöker hur pollineringen i Malmö fungerar.
Ljudinslag på sverigesradio.se

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se (anna_maria[dot]erling[at]cec[dot]lu[dot]se)
070-574 89 97