Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här arbetar våra tidigare studenter

 • Konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Ecotech, Malmö
 • Miljöinformatör, Natlikan, Malmö
 • Länsstyrelsen i Malmö
 • Kemikalieinspektionen
 • Doktorand, Linköpingsuniversitet
 • Kommunen Gotland, förorenad mark
 • Miljökonsult, konsultbolag, Australien
 • Projektledare trafiksäkerhet, Eslövs kommun
 • Klimatcoach, Klimatkommunerna
 • Miljöövervakning, MKB, IVL Svenska
 • Miljöinstitutet Länstyrelsen, Nyköping förorenade områden
 • Doktorand, Högskolan i Kristianstad
 • Miljöhandläggare, Ängelholms kommun
 • Vindkraftkonsult, Vattenfall
 • Right Livelihood Award stiftelsen
 • Miljö- och hälsoskyddinspektör,
 • Valdemarsviks kommun
 • Miljökonsult, Carl Bro Miljökonsult
 • Miljökonsult, Region Skåne
 • Miljökonsult, förorenad mark, WSP, Halmstad
 • Klimatkansliet, Kristianstads kommun
 • Miljökonsult, förorenad mark, URS, , Stockholm
 • Miljöinspektör, Eslövs kommun
 • Miljökonsult, Tyréns, Malmö
 • Energi Miljö Konsult AB, Malmö
 • Sakkunnig, Åklagarmyndigheten i Malmö
 • WSP Environmental, Malmö
 • Miljöförvaltningen, Malmö stad
 • Länsstyrelsen i Sundsvall
 • Doktorand, Lunds universitet
 • Miljöförvaltningen, Landskrona
 • Miljöansvarig, Skanska