Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Här arbetar våra tidigare studenter

 • Konsult inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Ecotech, Malmö
 • Miljöinformatör, Natlikan, Malmö
 • Länsstyrelsen i Malmö
 • Kemikalieinspektionen
 • Doktorand, Linköpingsuniversitet
 • Kommunen Gotland, förorenad mark
 • Miljökonsult, konsultbolag, Australien
 • Projektledare trafiksäkerhet, Eslövs kommun
 • Klimatcoach, Klimatkommunerna
 • Miljöövervakning, MKB, IVL Svenska
 • Miljöinstitutet Länstyrelsen, Nyköping förorenade områden
 • Doktorand, Högskolan i Kristianstad
 • Miljöhandläggare, Ängelholms kommun
 • Vindkraftkonsult, Vattenfall
 • Right Livelihood Award stiftelsen
 • Miljö- och hälsoskyddinspektör,
 • Valdemarsviks kommun
 • Miljökonsult, Carl Bro Miljökonsult
 • Miljökonsult, Region Skåne
 • Miljökonsult, förorenad mark, WSP, Halmstad
 • Klimatkansliet, Kristianstads kommun
 • Miljökonsult, förorenad mark, URS, , Stockholm
 • Miljöinspektör, Eslövs kommun
 • Miljökonsult, Tyréns, Malmö
 • Energi Miljö Konsult AB, Malmö
 • Sakkunnig, Åklagarmyndigheten i Malmö
 • WSP Environmental, Malmö
 • Miljöförvaltningen, Malmö stad
 • Länsstyrelsen i Sundsvall
 • Doktorand, Lunds universitet
 • Miljöförvaltningen, Landskrona
 • Miljöansvarig, Skanska