Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Mikroplaster i marina däggdjur

Plast förekommer idag i alla miljöer på jorden, och i högsta grad så ute i haven. CEC och Marint centrum i Simrishamn har ett samarbete med Naturhistoriska Riksmuseet (NRM) och Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för att analysera i vilken utsträckning mikroplaster förekommer i marina däggdjur från svenska havsområden.

Vid SVA och NRM obduceras och provtas regelbundet döda marina däggdjur för att kunna följa och studera deras hälsostatus, reproduktionsstatus, sjukdomar och miljögifter. Vid CEC analyserar vi vävnads- och tarmprover från djuren med syfte att få en bättre förståelse för hur små plastpartiklar, mikroplaster (<5 mm), som idag finns överallt ute havet påverkar de marina däggdjurs hälsa, något man idag inte vet något om.

Projektet

Analyserna fokuserar mag-tarminnehåll och vävnad från de inre organen från tumlare, sälar och uttrar, men även andra marina däggdjursarter ingår i studien.
Undersökningarna ska bland annat försöka svara på hur stora mängder plast det finns inuti Östersjöns marina däggdjur, om plasten kan kopplas till andra identifierade hälsoproblem, vilka organ som påverkas och vilken typ av plast det är som förekommer inuti djuren.
Resultaten ska sammanställas som ett underlag för beslutsfattare som arbetar med åtgärder som kan bidra till lösningar för hur plastproblematiken i Östersjön ska hanteras.

Involverade forskare