Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny som student

Här finner du praktisk information till dig som blivit antagen som student vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap. Du finner till exempel det du behöver veta om introduktionsmöte, registrering, schema, kurslitteratur, nyttiga länkar med mera.

Glöm inte att tacka ja till din plats

Är du antagen till en utbildning vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)? Stort grattis! Glöm inte att du måste tacka ja till din plats på antagning.se för att få behålla den.
Om antagningsbesked och svar samt viktiga datum på antagning.se

Aktivera ditt studentkonto

Ditt student-id (studentkonto) och e-postadress får du när du aktiverar ditt studentkonto. Information om hur du aktiverar ditt studentkonto hittar du på Lunds universitets hemsida. Där hittar du också övrig information om att vara ny student, studentportalen medmera.
Information om aktivering av studentkonto – lu.se
Ny som student – lu.se

Passerkort och lånekort (LU-kortet)

Du som är student är skyldig att skaffa ett personligt passerkort. Kortet kommer bland annat att fungera som ID-handling inom universitetet och passerkort till alla lokaler du behöver tillgång till under utbildningen. Kortet fungerar även som lånekort på Lunds universitets alla bibliotek.

Skaffa LU-kort – lu.se

Vad du behöver göra som nyantagen student

På Lunds universitets centrala webbsidor finns generell information för nyantagna studenter. Där hittar du steg-för-steg-guide inför terminsstarten, praktisk checklista, information om rättigheter och skyldigheter som student med mera.

Lunds universitets centrala sidor för nya studenter

Introduktionsmöte och registrering

På miljövetenskaps kurser är det ett krav att du går på introduktionsmötet och uppropet om du har blivit antagen till våra program och kurser. Det gör att du får behålla din plats på kursen. Om du inte kan komma måste du meddela kursansvarig på kursen.

Registrering sker i samband med introduktionsmötet. På Miljövetenskaps kurser tillämpas inte självregistrering utan du blir registrerad via kursadministratören när du deltagit i introduktionsmötet. Du måste vara registrerad för att ha rätt till studiestöd från CSN.

Schema och kurslitteratur

Scheman och information om vilken kurslitteratur du behöver finner du under respektive kurs på Miljövetenskaps hemsida ca 4 veckor före kursstart. Där hittar du även mer information om kursen.

Miljövetenskaps grund- och avancerade kurser

Lunds universitets hela program- och kursutbud hittar du på lu.se under studera.

Program och kurser på Lunds universitet – Lunds universitets centrala webbplats

Välkomstbrev

Ca 3 veckor före kursstart får du ett välkomstbrev via mejl med specifik information om kursen.

Lärplattform

Miljövetenskaps kurser använder sig av lärplattformen Canvas. Canvas fungerar som en gemensam yta där studenter och lärare kan arbeta och dela material inom respektive program och kurs. Studenter loggar in i Canvas med sitt studentkonto.
Inloggning till canvas.education.lu.se
Studentguide Canvas – canvas.education.lu.se

Undervisning online och digitala verktyg

Lunds universitet använder LU Zoom som digitalt verktyg för undervisning online. Det finns även andra digitala verktyg som kan användas tillsammans med Zoom. På webbsidan "Stöd för digital undervisning" hittar du information om dessa verktyg. Det kan även förekomma så kallad "blended learning" som innebär att man skiftar mellan olika undervisningsformer (online och på campus). 

På webbplatsen campusonline hittar du länkar och praktiska tips om hur du på bästa sätt hanterar dina studier i en digital studiemiljö.

Din digitala studiemiljö - campusonline.lu.se

Förbered gärna genom att lära känna verktygen och dess funktionaliteter och utrusta din dator med mikrofon och kamera, då detta krävs. På Lunds universitets hemsida finns information om din digitala studiemiljö.

Undervisningssalar

Föreläsningarna på våra miljövetenskapliga kurser är huvudsakligen i Ekologihuset, Sölvegatan 37 men kan ibland förläggas till Biologihuset, Sölvegatan 35 eller vid Internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Tegnérsplatsen 4.
Karta över lektionssalar i Ekologihuset (PDF 96 kB, ny flik)
Karta över lektionssalar i Biologihuset, plan 1 (PDF 719 kB, ny flik)
Karta över lektionssalar i Biologihuset, plan 2 (PDF 61 kB, ny flik)
Karta till internationella Miljöinstitutet (IIIEE), Tegnérsplatsen 4 på Google Maps

Arbetsmiljö- och säkerhet för studenter inom Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Avsikten med föreskrifterna är att minimera de risker för ohälsa och olycksfall som är förbundna med laboratorie- och fältarbete. Alla studenter som deltar i våra kurser eller gör projekt och exjobb måste läsa och följa dessa regler.
Säkerhetsregler för studenter på miljövetenskaplig utbildning på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (PDF 4,6 MB, ny flik)

Uppförandekod för studenter vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Vad som förväntas av dig som student vid CEC samt vad du kan förvänta dig av lärare och anställda

Rättigheter och skyldigheter som student vid Lunds universitet - lu.se

Utbildningskvalitet och studentinflytande

Naturvetenskapliga fakulteten arbetar kontinuerligt med att säkra och utveckla kvaliteten på utbildningarna.
Om utbildningskvalitet och student inflytande - naturvetenskap.lu.se

Studenthälsan - ett stöd för dig som student

Här hittar du tips och råd för hur du kan bemöta problem som kan komma med studentlivet.

LUNA, kåren för naturvetarstudenter

Som student vid naturvetenskapliga fakulteten tillhör du Lunds naturvetarkår (LUNA). Studentkåren arbetar främst med utbildningsbevakning, och har som syfte att upprätthålla hög kvalitet i alla utbildningar vid Lunds universitet.

Förutom utbildningsbevakning anordnar studentkårerna även sociala aktiviteter, bidrar med näringslivskontakter, arbetsmarknadsdagar och föreläsningar. De arrangerar även välkomstaktiviteter för nya studenter.
Läs mer om Lunds naturvetarkår och aktiviteter för dig som är ny student – lundsnaturvetarkar.se

Studierådet MYS

MYS är miljövetarnas studieråd och drivs av studenter för studenter. Vi står för utbildningsbevakning och försöker se till att våra utbildningar håller hög klass och ständigt utvecklas.

Studierådet bevakar främst de två första åren på kandidatprogrammen, basblockets kurser, men rådet arbetar även för att utbildningarna ska vara bra som en helhet. 
Läs mer om Studierådet MYS på Miljövetenskaps webbsida