Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fjärranalys av ekosystem

Forskargruppen för fjärranalys av ekosystem integrerar miljövetenskap och geoinformatik för att bättre förstå spatiala och tidsmässiga effekter på de ekologiska mönster vi observerar och de processer som skapar dem. Vi gör detta delvis genom att analysera både råa fjärranalysobservationer (till exempel från satelliter) och fjärranalysbaserade data (till exempel från drönare eller autonoma sensorer) för att kvantifiera ekosystemens struktur och funktion.

Ekosystemets struktur är ordningen av olika element som marktäcke eller skogstyper över landskapet. Ekosystemets funktion avser interaktionerna mellan dessa strukturella element och ekologiska processer (till exempel fotosyntes) eller energiflöden (till exempel markytans temperatur).

Eftersom ekosystem har en inneboende komplexitet tillämpar vi avancerade maskininlärningsalgoritmer för att bearbeta stora mängder fjärranalysobservationer för prediktiv modellering av ekologiska fenomen som exempelvis torka, eller för att extrahera information, till exempel växtbiomassa, från data.

Vår forskning har viktiga implikationer för den offentliga politiken. Till exempel påverkar klimatförändringar och förändringar i marktäcke och markanvändning varandra, eftersom förändringar i marktäcke och markanvändning (som avskogning) driver klimatförändringar, till exempel att mark går från att binda kol till att bli en kolkälla.

Klimatförändringen påverkar i sin tur hur människor använder ekosystem. Vi strävar efter att bättre förstå interaktionerna mellan dessa drivkrafter och deras påverkan på ekosystem, eftersom de orsakar accelererande och ibland destabiliserande återkopplingar som kan få konsekvenser för samhället och biologisk mångfald på lokal och global skala.

Gruppledare