Forskargrupper

Två kvinnor och en man står och tittar på utrustning i en granskog. Foto.
Miljöforskning pågår. Mätningar vid Lunds universitets forskningsstation Hyltemossa i Skåne. Foto: Tobias Biermann/ICOS.