Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap: Teoretisk biofysik (BERN08), 7,5 hp

Denna kurs handlar om fysikaliska frågeställningar inom biologin. Du kommer att lära dig om olika fysiska processer av biologisk betydelse, exempelvis slumpvandring och osmotiskt tryck, och hur de kan beskrivas teoretiskt med begrepp och verktyg som främst hämtas från statistisk mekanik.

Kursen inleds med en kort introduktion till cell- och molekylärbiologi, riktad till fysiker och andra som inte tidigare har studerat biologi. Denna del av kursen ger en bred beskrivning av biologiska strukturer och funktioner som sedan utforskas och beskrivs i termer av ekvationer i de efterföljande kursavsnitten. Kursen täcker ämnen som:

  • Cellens sammansättning och innehåll
  • Makromolekyler som DNA och proteiner
  • Längdskalor och tidsskalor inom biologi
  • Brownsk rörelse och biologiska tillämpningar av diffusion
  • Viskösa flöden
  • Entropi och fri energi
  • Entropiska krafter och osmotiskt tryck
  • Kemisk potential
  • Molekylära mekanismer och motorer

Kursen innehåller också två datorövningar där du får utforska olika fenomen inom biofysiken samt en muntlig presentation i grupp om ett av kursens ämnen.

Vem kan läsa kursen?

Kursen är utformad för studenter med kunskaper i fysik eller modellering från minst ett par års kandidatstudier. De formella kraven är 90 hp naturvetenskap inklusive kunskaper motsvarande BERN01 Modellering i beräkningsvetenskap eller FYSB23 Grundläggande statistisk fysik och kvantstatistik.

Studenter vid vissa program på LTH kan läsa kursen under kurskoden EXTQ02 och har nödvändiga förkunskaper från tidigare kurser. Doktorander är också välkomna att läsa kursen (kurskod NMV009F) och ombeds kontakta kursansvarig i god tid före kursstart.

Kursen ges på halvfart första halvan av vårterminen. Vi försöker undvika schemakollisioner med anmälda studenters andra kurser både vid N-fakultet och LTH, men kan inte garantera att det helt lyckas. Kursen har tidigare haft kurskoderna EXTQ01, BERN05 , FYTN05 och FYS243.

Mer information om kursens innehåll, schema och kursutvärderingar finns på kursens permanenta sida på Canvas:

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning.

Beräkningsvetenskap: Teoretisk biofysik

Kurskod: BERN08
Poäng: 7,5 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: Vårterminen, period 1, halvfart

Schema

Schema BERN05 vårterminen 2024 i schemaprogrammet TimeEdit - timeedit.net

Kurslitteratur

Physical Biology of the Cell, second edition, Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Therot, Hernan G. Garcia. Garland Science (2012).

Kursanalys

Se kursens sida i Canvas

Kursansvarig

Carl Troein
E-post: carl [dot] troein [at] cec [dot] lu [dot] se (carl[dot]troein[at]cec[dot]lu[dot]se)
Tel: 046-222 30 03