Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Naturvård, biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Den biologiska mångfalden genomgår en stor kris som främst drivs av förlust och försämring av livsmiljöer, samt av klimatförändringen. Utarmningen av den biologiska mångfalden hotar vårt naturarv, undergräver ekosystemens förmåga att producera vitala ekosystemtjänster och minskar ekosystemens förmåga att klara av det fortsatta trycket från de globala förändringarna.

På CEC analyserar vi konsekvenserna av mänsklig påverkan på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna. Vi bidrar med viktig kunskap för att bättre skydda ekosystem, arter och tillhörande ekosystemtjänster, och för att skapa underlag för ekologisk restaurering, kompensation för biologisk mångfald och hållbar finansiering.

Vi fokuserar på forskning som är både excellent och samhällsrelevant. Metoderna omfattar fältstudier på landskapsnivå, experimentell ekologi, molekylära metoder, modellering av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, fjärranalys samt kvantitativa och kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder. Tack vare nära kopplingar till ämnesområden som agronomi och jordbruks- och miljöekonomi kan vi utvärdera förslag på lösningar relevanta för skötsel, förvaltning och lagstiftning kopplade till biodiversitet och ekosystem (till exempel skapandet av skyddade områden och förvaltning som främjar den biologiska mångfalden) och integrering av naturliga ekosystemprocesser i jord- och skogsbruket.

Vår forskning omfattar jordbruksmark, skogar, stadsmiljöer och kustekosystem, både i Sverige och internationellt i bland annat Europa, Sydamerika och Östafrika.

Kontaktpersoner

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
E-post: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 73 046 16 73

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator, samverkan
E-post: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 303 44 73

Mer om vår forskning

För en fullständig bild kan du söka på CEC och våra forskare i Lunds universitets forskningsportal.

CEC i Lunds universitets forskningsportal

Relaterade forsknings- och samverkansmiljöer