Koordinator 

Henrik Smith 
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Forskningskoordinator

Josefin Madjidian
Planering och samordning av BECC:s verksamhet. Kontaktperson för forskare. Håller i BECC:s styrelsemöten.

Forskningsadministratör 

Lina Nikoleris
Administrativt stöd till koordinatorn. Sköter protokoll, nyhetsbrev, evenemang. 

Webbplats

becc.lu.se