Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU Land

LU Land är ett tematiskt samverkansinitiativ vid Lunds universitet med syfte att bidra till markanvändning för en hållbar framtid.

En långsiktigt hållbar markanvändning är central för att trygga mat- och energiproduktion, skapa en biobaserad ekonomi, hantera klimatförändringen, bevara biologisk mångfald och leva upp till de globala hållbarhetsmålen.

LU Land - Markanvändning för en hållbar framtid är en plattform som samlar forskare och samhällsaktörer i syfte att identifiera, diskutera och hitta lösningar till aktuella utmaningar relaterade till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar markanvändning. LU Lands arbete är organiserat i sektorsövergripande teman som fokuserar på tre viktiga aspekter inom markanvändningen:

  • Vad ska vi använda den begränsade resursen mark till? 
  • Hur intensivt ska landskapet brukas?
  • Styrmedel och policys för en hållbar markanvändning

LU Land | LU Land

Kontakt och mer information

Mer om LU Land samt kontaktuppgifter finns på LU Lands hemsida.

LU Land | LU Land