Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kontakt

All personal

Här hittar du en lista över all CEC personal. 


Ledning

Henrik Smith
Föreståndare

Prefekt CEC, Koordinator BECC, Föreståndare Hållbarhetsforum

Katarina Hedlund
Ställföreträdande föreståndare

Prefekt vi föreståndarens frånvaro. Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i mlljövetenskap

Karin Hofvendahl
Administrativ chef
Ansvarig för det administrativa stödet och servicen, sekreterare i styrelsen, ingår i ledningsgruppen, ger stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner.

Länk till CEC ledningsgrupp

Personal och ekonomiärenden

 

My Geborek
Personalsamordnare
Anställningar, ledigheter, löner och förmånder

Irene Bergstrand (tjänstledig)
Personaladministratör

Lena Söderberg
Administratör
Reseräkningar, tidrapporter, Lucat, bokning av konferensrum

Eva Stengard
Ekonom

Budget, prognoser, ekonomistöd till forskningsprojekt

Åsa-Katrin Erlandsson
Ekonom

Inköp och upphandling, resebokning, fakturahantering

Kommunikation och samverkan

 

Anna Maria Erling
Kommunikationsansvarig

Presskontakter, intern och extern kommunikation samt samverkan. Även övergripande ansvar CEC:s för hemsidor. 

Stina Johannesson
Kommunikatör

Kommunikation och marknadsföring relaterad till utbildningarna (grundutbildningar, masterprogram och forskarutbildning) samt forskarskolorna, med särskilt fokus på den nya Agenda 2030 Graduate School.

Annika Malmgren-Widerberg
Intern kommunikation

Uppdatering av CEC:s interna webbsidor, främst medarbetarsidorna. Ansvarar även för innehåll och uppdatering av grundutbildningens webbsidor.

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator CEC

Koordinerar samverkan på CEC, främst inom BECC, MERGE och LU Land

Anna Ekberg
Forskningskoordinator Hållbarhetsforum

Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av Hållbarhetsforums arbete

Ludwig Bengtsson Sonesson
Projektledare och kommunikatör 
Hållbarhetsforum
Kommunikationsarbete såsom webbsidor, nyhetsbrev och evenemang inklusive Hållbarhetsveckan.

Mathilda Hansson
Tillfällig Projektledare och kommunikatör 
Hållbarhetsforum

Markku Rummukainen
Föreståndare Climate-KIC@LU
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning

Olof Blomqvist
Projektkoordinator Climate-KIC@LU
Sprida information om Climate-KIC, administrativt och strategiskt stöd till föreståndare och projekt, organisera evenemang, uppdatera webbsidor och annan administration kring Climate-KICs aktiviteter.

Lina Röjnert
Projektkoordinator Climate-KIC@LU
Sprida information om Climate-KIC, administrativt och strategiskt stöd till föreståndare och projekt, organisera evenemang, uppdatera webbsidor och annan administration kring Climate-KICs aktiviteter.

​​​​Jenny Hansson (tjänstledig)
Projektledare och kommunikatör Hållbarhetsforum

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se
070 359 26 09

Forskningsutveckling och forskningskoordinering


Yann Clough
Biträdande föreståndare CEC, med ansvar för forskningsutveckling 

Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Cerina Wittbom
Forskarkoordinator  CEC

Jag arbetar med strategisk forskningsinitiering och är kontaktpunkt för forskare vid CEC och CEC Fellows nätverk. Jag bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC

Erik Swietlicki
Ansvarig infrastrukturstrategi CEC

Henrik Smith
Koordinator BECC
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning

Josefin Madjidian
Forskningskoordinator BECC

Planera och samordna BECCs verksamhet, kontaktperson för forskare, BECCs styrelsemöten.

Paul Miller
Koordinator MERGE

Koordinering och strategisk utveckling.

Lina Nikoleris
Forskningsadministratör BECC och MERGE

Administrativt stöd till koordinatorer, skriva protokoll. uppdatera webbsidor, nyhetsbrev, evenemang. LUCRIS-kontakt för CEC.

 


Utbildning

Forskarutbildning
 

Natascha Kljun
Studierektor för forskarutbildning i miljövetenskap

Samordnar och utvecklar forskarutbildningen och forskarskolorna, leder forskarutbildningsnämnden.

Maria Hansson
Biträdande studierektor för forskarutbildning i miljövetenskap

Bistår studierektorn

Åsa-Katrin Erlandsson
Administratör inom forskarutbildning i miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser, rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor samt service till lärare och doktorander.

Anna Ekberg
Koordinator för forskarskolan ClimBEco Research School

Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av forskarskolans arbete  

Cheryl Sjöström
Projektledare forskarskolan ClimBEco Research School
Utveckla och genomföra aktiviteter som ingår i forskarskolan såsom kurser, seminarieserier och möten. Koordinera mentorsprogrammet. Samverka inom och utanför fakulteten i forskarskolerelevanta aktiviteter.

Deniz Koca
Koordinator för forskarskolan BIOECONOMY Graduate Research School
Koordinering och strategisk utveckling

Kristina Jönsson
Koordinator för forskarskolan Agenda 2030 Graduate School
Koordinering och strategisk utveckling.

Ylva van Meeningen
Forskningsadministratör
Forskningsadministratör för forskarskolorna Agenda 2030, BIOECONOMY och ClimBEco. Ansvarar för administrativa uppgifter inom ramarna för kurser, resebokningar, möten, events och antagningar.

Stina Johannesson
Kommunikatör

Kommunikation och marknadsföring relaterad till forskarutbildning samt forskarskolorna, med särskilt fokus på den nya Agenda 2030 Graduate School.

Länk till kontakter inom forskarutbildningsadministrationen.


Grundutbildning
 

Katarina Hedlund
Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i Miljövetenskap
Samordning och strategisk utveckling, leder grundutbildningsnämnden.

Yvonne Persson
Studierektor för grundutbildningen i Miljövetenskap, studievägledare

Övergripande ansvar för grundutbildningen, pedagogisk utveckling, fakultetens kontaktperson, ledamot i fakultetens utbildningsnämnd.
Vägledning och information till nya och befintliga studenter, inklusive frågor om behörighetskrav, tillgodoräknande, studieuppehåll eller uppskov.

Annika Malmgren-Widerberg  
Utbildningsadministratör för grundutbildningen i Miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser i Canvas och rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor och studievägledare för grundutbildningen samt service till lärare och studenter.

Stina Johannesson
Kommunikatör

Kommunikation och marknadsföring relaterad till grundutbildning och masterprogram.

 

Har du frågor kring studier eller är student och har frågor om kurser, intyg eller liknande? Kontakta i första hand yrkesvägledare eller utbildningsadministratör.
Länk till websida Miljövetenskap, grund- och avancerad utbildning

 

Sidansvarig:

Adressuppgifter

Besöksadress
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta
Naturvetenskapliga fakulteten i Google Maps

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 50

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Besöksadress
Ekologihuset, Sölvegatan 37, Lund

Om webbplatsen