Ledning

Henrik Smith
Föreståndare

Prefekt CEC.

Katarina Hedlund
Ställföreträdande föreståndare

Prefekt vid föreståndarens frånvaro. Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i mlljövetenskap.

Karin Hofvendahl
Administrativ chef
Ansvarig för det administrativa stödet och servicen, sekreterare i styrelsen, ingår i ledningsgruppen, ger stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner.

CEC:s ledningsgrupp

Personal- och ekonomiärenden

Irene Bergstrand 
Personaladministratör
Anställningar, ledigheter, löner och förmåner, reseräkningar, tidrapporter

Lena Söderberg
Administratör
Inköp, fakturahantering, Lucat, bokning av konferensrum

Eva Stengard
Ekonom

Budget, prognoser, ekonomistöd till forskningsprojekt, fakturahantering

Ekonomiadministratör (vakant)
 

Kommunikation 

Anna Maria Erling
Kommunikationsansvarig

Presskontakter, intern och extern kommunikation samt samverkan. Även övergripande ansvar CEC:s för hemsidor. 

Stina Johannesson
Kommunikatör

Kommunikation och marknadsföring relaterad till utbildningarna samt forskarskolorna, med särskilt fokus på den nya Agenda 2030 Graduate School.

Samverkan 

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator CEC

Koordinerar CEC:s samverkan, främst inom BECC, MERGE och LU Land.

Forskningsutveckling och forskningskoordinering

Yann Clough
Biträdande föreståndare CEC, med ansvar för forskningsutveckling 

Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Grundutbildning

Katarina Hedlund
Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i Miljövetenskap
Samordning och strategisk utveckling, leder grundutbildningsnämnden.

Yvonne Persson
Studierektor för grundutbildningen i Miljövetenskap, studievägledare

Övergripande ansvarig för grundutbildning och pedagogisk utveckling. Fakultetens kontaktperson och ledamot i fakultetens utbildningsnämnd.
Vägledning och information till nya och befintliga studenter, inklusive frågor om behörighetskrav, tillgodoräknande, studieuppehåll eller uppskov.

Annika Malmgren-Widerberg  
Utbildningsadministratör för grundutbildningen i Miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser i Canvas och rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor och studievägledare för grundutbildningen samt service till lärare och studenter.

Forskarutbildning

Natascha Kljun
Studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap

Samordnar och utvecklar forskarutbildning och forskarskolorna, leder forskarutbildningsnämnden.

Maria Hansson
Biträdande studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap

Bistår studierektorn.

Åsa-Katrin Erlandsson
Administratör forskarutbildningen i miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser, rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor samt service till lärare och doktorander.

Anna Ekberg
Koordinator för forskarskolan ClimBEco Research School

Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av forskarskolans arbete.

Cheryl Sjöström
Projektledare forskarskolan ClimBEco Research School
Utvecklar och genomför aktiviteter relaterade till forskarskolan. Koordinering av mentorsprogrammet. 

Deniz Koca
Koordinator för forskarskolan BIOECONOMY Graduate Research School
Koordinering och strategisk utveckling.

Ylva van Meeningen
Forskningsadministratör
Forskningsadministratör för forskarskolorna BIOECONOMY och ClimBEco, samt Agenda 2030. 

Adressuppgifter

Besöksadress 
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta
Ekologihuset i Google Maps 

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatforskning
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 50