Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ledning

Föreståndare 

Per Persson
Prefekt och föreståndare

Ställföreträdande föreståndare 

Katarina Hedlund 
Prefekt vid föreståndarens frånvaro. Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i mlljövetenskap.

Administrativ chef

Karin Hofvendahl 
Ansvarig för det administrativa stödet och servicen, sekreterare i styrelsen, ingår i ledningsgruppen, ger stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner.

Styrelseordförande

Henrik Smith
Styrelseordförande, koordinator BECC och LU Land, föreståndare Hållbarhetsforum.

Ledningsgrupp

CEC:s ledningsgrupp

Personal- och ekonomiärenden

Personaladministratör

Madelene Johnn
Anställningar, ledigheter, löner och förmåner, reseräkningar, tidrapporter

Camilla King
Reseräkningar

Lena Söderberg
Lucat, diariet W3D3, bokning av konferensrum

Ekonom

Eva Stengard 
Budget, prognoser, ekonomistöd till forskningsprojekt, fakturahantering

Ekonomiadministratör

Rebecca Malmström
Inköp/inköpsansvarig, fakturahantering, anläggningsregister m.m.

Kommunikation 

Kommunikationsansvarig

Anna Maria Erling
Presskontakter, intern och extern kommunikation. 

Kommunikatör

Stina Johannesson
Kommunikation och marknadsföring för CEC och Forskarskolan Agenda 2030. Webbansvarig.

Samverkan 

Forskningskoordinator CEC

Juliana Dänhardt
Koordinerar CEC:s samverkan, främst inom BECC, MERGE och LU Land.

Forskningsutveckling och forskningskoordinering

Biträdande föreståndare CEC, med ansvar för forskningsutveckling 

Yann Clough
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning.

Forskningskoordinator CEC

Marianne Hall
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Grundutbildning

Verksamhetsansvarig

Katarina Hedlund
Verksamhetsansvarig för grundutbildningen i Miljövetenskap
Samordning och strategisk utveckling, leder grundutbildningsnämnden.

Studierektor

Yvonne Persson
Studierektor för grundutbildningen i Miljövetenskap, studievägledare
Övergripande ansvarig för grundutbildning och pedagogisk utveckling. Fakultetens kontaktperson och ledamot i fakultetens utbildningsnämnd.
Vägledning och information till nya och befintliga studenter, inklusive frågor om behörighetskrav, tillgodoräknande, studieuppehåll eller uppskov.

Utbildningsadministratör

Annika Malmgren-Widerberg  
Utbildningsadministratör för grundutbildningen i Miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser i Canvas och rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor och studievägledare för grundutbildningen samt service till lärare och studenter.

Forskarutbildning

Studierektor

Natascha Kljun
Studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap
Samordnar och utvecklar forskarutbildning och forskarskolorna, leder forskarutbildningsnämnden.

Biträdande studierektor

Maria Hansson
Biträdande studierektor för forskarutbildningen i miljövetenskap
Bistår studierektorn.

Administratör

Ylva van Meeningen
Administratör forskarutbildningen i miljövetenskap
Studentadministration i Ladok. Administration av kurser, rumsbokning i Time Edit. Administrativ support till studierektor samt service till lärare och doktorander.

Koordinator ClimBEco

Anna Ekberg
Koordinator för forskarskolan ClimBEco Research School
Koordinering, strategisk utveckling och arbetsledning av forskarskolans arbete.

Projektledare ClimBEco

Cheryl Sjöström
Projektledare forskarskolan ClimBEco Research School
Utvecklar och genomför aktiviteter relaterade till forskarskolan. Koordinering av mentorsprogrammet. 

Koordinator BIOECONOMY

Deniz Koca
Koordinator för forskarskolan BIOECONOMY Graduate Research School
Koordinering och strategisk utveckling.

Forskningsadministratör

Helena Gonzales Lindberg
Forskningsadministratör för forskarutbildningen i miljövetenskap samt för forskarskolan ClimBEco  och forskarskolan Agenda 2030. 

Ylva van Meeningen (tjänstledig)
Forskningsadministratör för forskarutbildningen i miljövetenskap samt för forskarskolan ClimBEco  och forskarskolan Agenda 2030. 

Adressuppgifter

Besöksadress 
Ekologihuset
Sölvegatan 37, Lund

Karta
Ekologihuset i Google Maps 

Postadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Sölvegatan 37
223 62 Lund

Postadress för paket
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Naturvetarevägen 6A
223 62 Lund

Fakturaadress
Lunds universitet
Centrum för miljö- och klimatvetenskap
Referens
Box 188
221 00 Lund

Internpost
Hämtställe 50