Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppdrag och vision

Uppdrag

CEC:s uppdrag är att initiera, understödja och bedriva utbildning och forskning kring samhällets effekter på naturmiljön och på samhällsutmaningar och möjliga hållbara lösningar inom miljö, klimat och hållbar utveckling.

CEC ska föra fram tvärdisciplinär forskning och utbildning inom klimat- och miljöfrågor, synliggöra och kommunicera forskningsresultat samt fungera som länk till viktiga intressenter inom verksamhetsområdet. CEC:s verksamhet har därför en tvärvetenskaplig prägel, bygger på samarbete över institutions‐ och fakultetsgränser och på samverkan med samhällsaktörer.

CEC:s verksamhet bygger på forskning vid fakultetens ämnesinstitutioner samtidigt som CEC bidrar med ett mervärde till ämnesinstitutionernas forskning.

Vision

Centrum för miljö‐ och klimatvetenskap är drivande för en hållbar lokal, regional och global utveckling inom miljö‐ och klimatområdet genom att vara ett nyskapande och levande forum för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan mellan vetenskap och samhälle.

Centret ger mervärde och hävstångseffekter för ämnesinriktad forskning vid Lunds universitet, är en språngbräda för nya generationer tvärvetenskapligt skolade forskare och professionella och tillgängliggör evidensbaserad kunskap som bidrar till hållbara lösningar inom miljö‐ och klimatområdet.

Det samlade resultatet är en djupare vetenskaplig förståelse av och förmåga att hantera förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Kontakt

Föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] biol [dot] lu [dot] se (katarina[dot]hedlund[at]biol[dot]lu[dot]se)
046-222 37 98

Ställföreträdande föreståndare
Anders Irbäck 
anders [dot] irback [at] cec [dot] lu [dot] se (anders[dot]irback[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 34 93

Administrativ chef
Anna Ekberg
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)
+46 70 399 70 78

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se (anna_maria[dot]erling[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 68 96