Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

BECC är en tvärvetenskaplig strategisk forskningsmiljö som syftar till att bättre förstå hur markanvändning och ett förändrat klimat påverkar ekosystem och biologisk mångfald. I fokus för forskningen står svenska ekosystem.

BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate – bidrar till en hållbar utveckling för biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom ökad vetenskaplig kunskap. Genom att sammanföra forskare från flera ämnesområden inom naturvetenskap med forskare från statsvetenskap och ekonomi kan sambanden mellan klimat och ekosystembiodiversitet studeras på olika skalor. BECC omfattar såväl grund- och tillämpad forskning som vetenskaplig värdering av politiska styrmedel och förvaltningsåtgärder.

Samverkan med svenska myndigheter och organisationer inom exempelvis jord- och skogsbrukssektorerna är en viktig del av BECC.

BECC omfattar cirka 300 forskare från Lunds och Göteborgs universitet och har sin organisatoriska hemvist vid CEC.

BECCs webbplats – becc.lu.se

 

Kontaktuppgifter och mer information

Kontaktuppgifter och mer information om forskningsmiljön finns på BECCs webbplats.

becc.lu.se (engelska)

Lunds universitets strategiska forskningsområden

Mer information om Lunds universitets strategiska forskningsområden.

Flervetenskaplig excellent forskning till nytta för samhället - Lunds universitets centrala webbplats