Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Beräkningsvetenskap: Systembiologi – modeller och beräkningar (BERN06), 7,5 hp

Inom systembiologin studeras biologiska företeelser utifrån perspektivet att komplexa egenskaper uppstår i växelverkan mellan individuella molekyler, celler eller individer. I denna kurs får du lära dig hur olika biologiska system kan översättas till ekvationer och simuleras på olika sätt på datorer.

Systembiologins tankesätt kan tillämpas på många olika storleksskalor och detaljnivåer, från ett fåtal molekyler till miljarder levande celler eller individer. Nätverk av växelverkande molekyler, gener, proteiner, celler eller individer behandlas likartat, med ekvationer som speglar de olika byggstenarnas egenskaper och interaktioner. Olika sorters modeller kan användas för att beskriva och förstå hur ett system fungerar, men typiskt för systembiologin är en upprepad cykel av modellering, simulering, experiment och jämförelse.

I kursen får du formulera ekvationer för olika system och översätta dem till datorkod för att göra simuleringar, studera hur systemen kan uppföra sig och jämföra med mätdata. Kursen behandlar bland annat hur och när biologiska system kan simuleras deterministiskt och stokastiskt samt hur man kan hantera system med rumsdimensioner och transportmekanismer.

Programmering är en viktig del av kursen, och du kan välja att arbeta i Python eller något annat språk. Du förväntas vara bekant med numerisk integration av ordinära differentialekvationer men får använda färdiga paket för exempelvis Runge–Kutta-metoden. Vi går bland annat igenom Gillespie-algoritmen för stokastiska simuleringar och olika metoder för att optimera modellparametrar.

Kursen är uppdelad i fem delar, där varje del består av föreläsningar och ett individuellt programmeringsprojekt som presenteras muntligt. Projekten ger stort utrymme för egna idéer och undersökningar och olika sätt att visualisera resultaten.

Vem kan läsa kursen?

Kursen är utformad för studenter med kunskaper i beräkningsfysik eller modellering från minst ett par års kandidatstudier. De formella kraven är 90 hp naturvetenskap inklusive kunskaper motsvarande BERN01 Modellering i beräkningsvetenskap eller FYTN03 Beräkningsfysik.

Kursen ges på halvfart andra halvan av vårterminen. Vi försöker undvika schemakollisioner med anmälda studenters andra kurser men kan inte garantera att det helt lyckas. Doktorander är också välkomna att läsa kursen (kurskod NTF015F) och ombeds kontakta kursansvarig i god tid före kursstart. Kursen har tidigare haft kurskoden FYTN12.

Mer information om kursens innehåll, schema, kursplaner och kursutvärderingar finns på kursens permanenta sida på Canvas:

Behörighet & urval, anmälan och antagning

På Lunds universitets centrala webbplats hittar du kursplan, behörighet & urval, anmälan & antagning.

Beräkningsvetenskap: Systembiologi – modeller och beräkningar

Kurskod: BERN06
Poäng: 7,5 hp
Nivå: Avancerad nivå
Period: Vårterminen, period 2, halvfart

Schema

Schema BERN06 vårterminen 2024 i schemaprogrammet TimeEdit - timeedit.net

Kurslitteratur

Slides och artiklar på kurshemsidan.

Kursanalys

Se kursens sida i Canvas