Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ClimbForest

Ett nytt stort EU-projekt, CLIMB-FOREST ska under fyra och ett halvt år skapa en helhetsbild av Europas skogar och skogsbruk. I nuläget finns ingen sammanställning över Europas hela skogsbestånd och hur skogarna mår.

Målet med CLIMB-FOREST är att kunna vägleda brukare och beslutsfattare genom nya verktyg och modeller. Projektet består av fem stora arbetsområden, bland annat ska det göras en kartläggning som samlar olika nationella källor för hur skogen brukas och hur mycket kol brukad skog och naturskog binder. Man ska också göra mätningar i olika geografiska zoner för att se hur skogen mår, vilka klimateffekterna är i olika växtzoner och för olika trädarter. Mätningarna kompletteras med satellitdata. Man ska också ta fram förslag på långlivade skogsprodukter så som möbler eller byggmaterial som kan ingå i ett cirkulärt system. Intervjuer med skogsägare och tillverkare ska ge underlag om vilka trädsortiment som behövs för deras verksamhet samt vilka finansiella incitament som skulle behövas för att kunna ställa om eller bruka skog på annat sätt.

Horizon Europe-projektet CLIMB-FOREST har en finansiering på 60 miljoner kronor. Projektet koordineras av Lunds universitet där Kärnfysik vid LTH, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) medverkar i satsningen.

CLIMB-FOREST:s webbplats (på engelska)

 

Kontakt och mer information

Kontaktuppgifter och mer information om CLIMB-FOREST finns i Lunds universitets forskningsportal.

CLIMB-FOREST — Lunds universitet