Vad begränsar expansionen av ekologisk odling i Sverige?

Den ekologiskt odlade jordbruksytan upptar i Sverige idag 15% av den totala odlingsytan, och efterfrågan på ekologiskt producerade grödor ökar stadigt. Trots detta har omställningen till ekologiskt jordbruk stagnerat de senaste fem åren. I detta Formas-projekt ska empiriska och teoretiska metoder användas för att undersöka vilka faktorer som i nuläget begränsar expansionen av ekologiskt jordbruk i Sverige. Målet är framförallt att förstå varför omställningen går särskilt långsamt i produktiva landskap.

 

Åkermark i Skåne. Foto.

Projektets deltagare kombinerar agronomisk, ekologisk och ekonomisk forskningskompetens i ett tvärvetenskapligt angreppssätt som omfattar analyser av existerande data över omställning till ekologiskt jordbruk, empiriska studier över olika skalor, och ekologisk-ekonomisk modellering och analyser. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med relevanta avnämargrupper, där projektets forskningsresultat kan informera utvecklingen av politiska dokument såsom EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP), och initiativ som syftar till att öka ekologisk konsumtion. 

Kontakt

Projektansvarig

Henrik Smith
Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

0709-78 20 56
046-222 93 79
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se

Finansieras av

Formas 

formas.se