Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

ChemFreeGarden

REDUCING CHEMICALS IN URBAN PRIVATE GARDENS TO PROMOTE BIODIVERSITY, HEALTH AND ECOSYSTEM SERVICES

ChemFreeGarden är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som undersöker hur kemikalier som används i våra stadsträdgårdsmiljöer på olika sätt påverkar vilda djur och människors hälsa. Projektet bidrar till insamling av kunskap som kan leda till mer hållbara miljöer för stadsträdgårdar, öka biodiversitet och ekosystemtjänster, samt minska risker för människor och djur från exponering för kemikalier. Kunskap som tas fram inom projektet är relevant för Agenda 2030 och de nationella miljömålen, i synnerhet målet om Giftfri miljö.

 

Ett bi sitter på en blåklintsblomma. Foto.

De naturliga livsmiljöerna för vilda arter har kraftigt minskat i det moderna odlingslandskapet. Våra privata stadsträdgårdarna utgör därför idag potentiellt viktiga tillflyktsorter och födoplatser för en mängd olika vilda djur. Insekter och andra organismer utför dessutom ekosystemtjänster i trädgårdar, såsom pollinering av frukt och bär, nedbrytningsprocesser i jorden, eller agerar som naturliga fiender av skadedjur på våra växter. Men många privata trädgårdar innehåller en mängd olika toxiska kemikalier och bekämpningsmedel som används av trädgårdsägare och boende i urbana områden, för olika syften. Dessa kemikalier kan både påverka arterna som lever i trädgården och hälsan hos trädgårdsägarna, men kunskap om riskerna är idag oklara.

Öka kunskaperna 

Det övergripande syftet för detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt är att öka vår kunskap om vilka risker och effekter kemikalieanvändningen i stadsträdgårdsmiljöer ger upphov till för vilda arter och människor. Dessutom vill projektet ta reda på vilka kunskaper trädgårdsägarnas har om kemikalier och vilka attityder de har till kemikalieanvändning. Vi vill även identifiera vilka kemikalier som idag faktiskt används och påverkar trädgårdsmiljöer. Resultaten ska aktivt kommuniceras till det omgivande samhället och lokala och nationella beslutsfattare.

Forskare från olika delar av Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arbetar tillsammans för att svara på frågor relevanta för projektets mål och syfte.

Projektet utgår från Lunds kommuns område, där både privata trädgårdar och koloniområden kan ingå. Lunds kommun är en aktiv samarbetspartner genom hela projektets genomförande.

Studieorganismer inom projektet är bland annat igelkottar, gråsuggor, pollinerande eller jordlevande insekter, maskar och fåglar.Inom projektgruppen används olika tekniker som inkluderar molekylärbiologi, bioinformatik, analytisk kemi, metabolomik och synkrotronljus (MAXIV).

Igelkott i gräs. Foto.

Involverade forskare

Länkarna nedan går till personliga sidor på CEC:s webbplats respektive till Lunds universitets forskningsportal.

Tidigare medarbetare:

  • Daniel Molins Delgado
  • Noëlie Molbert
  • Christina Marburger
Humla på rosa blomma. Foto.