Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Böcker och policy briefs

Policy briefs


Samordnad landskapsförvaltning – Ett nytt sätt att förvalta landskap för att uppnå hållbarhetsmålen

2020

Författare: Cecilia Akselsson, Carina Keskitalo, Karin Öhman, Thomas Ranius, Maria Forsberg, Henrik Smith. 

BECC

Öppna som pdf (537 kB, ny flik)


Grön infrastruktur för bevarande av biologisk mångfald

2020

Författare: Maria von Post, Johan Ekroos, Johanna Alkan Olsson, Åsa Knaggård, Ola Olsson, Anna Persson, Henrik G. Smith, Lunds universitet

Öppna som pdf (2.6 MB, ny flik)


Tvågradersmålet

2015

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i fokus

Öppna som pdf (1,47 MB, ny flik) 


Naturvård segregerad från eller integrerad i jordbrukslandskapet?

2015

Författare: Johan Ekroos och Henrik Smith, Lunds universitet, Anja Ödman Ekerö kommun

BECC

Öppna som pdf (1,26 MB, ny flik) 


Globala utsläppen ökar, men måste ner

2014

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,63 MB, ny flik) 


Klimatförändringen, ekosystem och arter

2014

Författare: Henrik G. Smith, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (2,51 MB, ny flik) 


Fönstret för tvågradersmålet på glänt, på väg att stängas

2013

Författare: Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,56 MB, ny flik) 


Partiklar i atmosfären påverkar klimatet

2013

Författare: Erik Swietlicki, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,74 MB, ny flik) 


Klimatet tar inte paus

2013

Författare: Marianne Hall och Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (771 kB, ny flik) 


Klimatkänslighet och utsläppsbanor

2013

Författare: Marianne Hall och Markku Rummukainen, Lunds universitet

Klimat i Fokus

Öppna som pdf (1,05 MB, ny flik) 


Försurning av mark och vatten i Sverige

2013

Författare: Cecilia Akselsson, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,26 MB, ny flik) 


Klimatanpassad skogsskötsel

2013

Författare: Anna Maria Jönsson, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,4 MB, ny flik) 


Skog och jordbruk på dikade våtmarker avger stora mängder växthusgaser

2013

Författare: Åsa Kasimir Klemedtsson, Göteborgs universitet

BECC

Öppna som pdf (1 MB, ny flik) 


Skogsmarkens humuslager byggs upp underifrån

2013

Författare: Håkan Wallander, Lunds universitet

BECC

Öppna som pdf (1,32 MB, ny flik) 


Troposfäriskt ozon ett hot mot ekosystem, luftkvalitet och klimat

2013

Författare: David Simpson, Norske Meteorologisk Institutt och Chalmers

MERGE

Öppna som pdf (1,43 MB, ny flik) 


Böcker 


Hållbarhetsantologin "15 hållbara lösningar för framtiden"

2015

Öppna som pdf (4,58 MB, ny flik) 


Klimatantologin "15 nedslag i klimatforskningen"

2013

Öppna som högupplöst pdf (12 MB, ny flik)

Öppna som lågupplöst pdf (1,5 MB, ny flik)

Kontakt

Kommunikationsansvarig
Anna Maria Erling
anna_maria [dot] erling [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 68 96
070-574 89 97