ICOS Sweden är den svenska delen av en europeisk forsknings­infrastruktur, ICOS RI (Integrated Carbon Observation System - Research Infrastructure), för kvantifiering av utbytet av växthusgaser på den europeiska kontinenten och i angränsande regioner.

Projektet bidrar till att långsiktigt stärka och konsolidera svensk växthusgasrelaterad forskning. ICOS Sweden omfattar idag sex ekosystemstationer, en kombinerad marinekosystemstation och tre atmosfärsstationer från Abisko i norr till Skåne i söder. Samverkanspartners är förutom LU även Göteborg, Stockholm och Uppsala universitet samt Polarforskningssekretariatet och Sveriges lantbruks­universitet. Utrustning och drift finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och de medverkande parterna.

ICOS Swedens webbplats – icos-sweden.se