ICOS Sweden är den svenska delen av en europeisk forsknings­infrastruktur, ICOS RI (Integrated Carbon Observation System - Research Infrastructure), för kvantifiering av utbytet av växthusgaser på den europeiska kontinenten och i angränsande regioner.

Projektet bidrar till att långsiktigt stärka och konsolidera svensk växthusgasrelaterad forskning. ICOS Sweden omfattar idag tre atmosfärsstationer, en kombinerad marinekosystemstation, en marin mätstation på en båt som trafikera mellan Finland och Tyskland Östersjön och sex ekosystemstationer, från Abisko i norr till Skåne i söder. Samverkanspartners är förutom LU även Göteborg, SMHI, Uppsala universitet, Polarforskningssekretariatet och Sveriges lantbruks­universitet. Utrustning och drift finansieras gemensamt av Vetenskapsrådet och de medverkande parterna.

ICOS Swedens webbplats – icos-sweden.se