Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Förändringar i klimat och markanvändning – effekter på ekosystem

Mänsklig aktivitet äventyrar ekosystemen både direkt och indirekt. Direkt påverkan är till exempel förlust av naturliga livsmiljöer, intensifierad markanvändning och föroreningar, medan indirekt påverkan är en följd av klimatförändringens effekter – till exempel ökad frekvens och intensitet av skogsbränder, torka och värmeböljor. En bättre förståelse av ekosystemfunktioner är avgörande för att förstå och hantera de hot som vi står inför till följd av de globala utmaningarna, och för att kunna föreslå och utvärdera insatser för att mildra dem.

Vid CEC studerar vi nyckelprocesser i ekosystem från mikroskopisk till global skala. Detta omfattar biogeokemiska processer i akvatiska och terrestra miljöer, interaktioner mellan vegetationen och atmosfären, kol- och näringscykler samt kopplingar mellan biologisk mångfald och ekosystemens funktion. Centralt för vår forskning är ekosystemens svar på störningar – till exempel skogsbränder och avskogning –, på intensifierad markanvändning eller mark som överges, och konsekvenser av detta för ekosystemförvaltningen.

För att kvantifiera småskaliga processer i mark och vatten använder vi bland annat molekylära och fysikalisk-kemiska metoder, till exempel synkrotronbaserad mikroskopi. På större skalor använder vi fjärranalys, fältmätningar och övervakning (med hjälp av bland annat ICOS) för att bedöma effekter av klimatförändringar och förändringar i markanvändningen på vegetation och ekosystem  som förändringar i upptag och utsläpp av växthusgaser. Lokala, regionala och globala processer och deras samverkan studeras med hjälp av klimatmodeller och vegetationsmodeller. Vi använder också kvantitativa och kvalitativa metoder för att studera och modellera konsekvenser av implementering av politiska beslut på bredare bioekonomiska system kopplade till markanvändning och ekosystem, till exempel träindustri och livsmedelssystem.

Vår forskning omfattar ekosystem över hela världen, inklusive forskning i boreala ekosystem samt i arktiska och tropiska miljöer.

Kontaktpersoner

Marianne Hall
Forskningskoordinator CEC
E-post: marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 73 046 16 73

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator, samverkan
E-post: juliana [dot] danhardt [at] cec [dot] lu [dot] se (juliana[dot]danhardt[at]cec[dot]lu[dot]se)
Mobil: +46 70 303 44 73

Mer om vår forskning

För en fullständig bild kan du söka på CEC och våra forskare i Lunds universitets forskningsportal.

CEC i Lunds universitets forskningsportal

Relaterade forskningsmiljöer samt forskningsinfrastruktur