Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekotoxikologi and genetiska markörer

Syftet med vår forskning är att bidra med ny kunskap om hur miljöföroreningar påverkar naturliga organismer. Genom detta vill vi bidra till att förstå de risker och faror som kan uppstå vid exponering för kemikalier och material.

Dagens höga miljöutsläpp av kemikalier och giftiga material utsätter både människor och andra organismer för allvarliga risker. Men hur denna exponering påverkar olika arter är till stor del fortfarande okänt. Kemikalier kan påverka cellulära signalprocesser och hormonsystem även vid mycket låga koncentrationer, vilket bland annat kan leda till störningar av endokrina funktioner och skador på immunförsvaret. Vissa giftiga kemikalier som hamnar i vår miljö är mycket långlivade och fortsätter att exponera för organismer i årtionden eller mer efter utsläppstillfället.

Dessutom, när kemikalier förekommer i blandningar, kan oförutsedda kombinationseffekter (ibland kallat cocktail-effekter) uppstå. Ett förändrat klimat, med ökande temperaturer och nya nederbördsmönster, kan också i hög grad påverka riskerna från kemikalieexponering. Sammantaget kan vår utsatthet för de kemikalier som idag finns i våra miljöer orsaka och leda till allvarliga konsekvenser för både nuvarande och framtida generationer. Att identifiera dessa risker har mycket hög prioritet.

Olika forskningsexpertiser

I vår forskargrupp kombinerar vi olika expertiser, från bland annat molekylärbiologi, ekologi, kemi, geologi, arkeologi och fysik. Vi använder olika tekniker och metoder som inkluderar PCR, DNA-sekvensering, bioinformatik, spektroskopi och bildbehandling.

Vi undersöker till exempel hur specifika geners funktion eller aktivitet kan påverkas av att en organism utsatts för kemikalier, om olika livsstadier innebär olika känslighet för exponering, eller hur material som läcker toxiska ämnen, till exempel plast, påverkar naturliga organismers beteende och liv.

Vårt mål är att våra analyser ska ge politiker, miljömyndigheter, företag och beslutsfattare vetenskapliga underlag för hur kemiska föroreningar påverkar vår miljö, både på kort och lång sikt.

Gruppledare

Maria C. Hansson
E-post: maria [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se (maria[dot]hansson[at]cec[dot]lu[dot]se)
Telefon: +46 46 2224628

Projektdeltagare

Tidigare medarbetare:

  • Christina Marburger
  • Noëlie Molbert