Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Biodiversitet och bevarandevetenskap

I forskargruppen Biodiversitet och bevarandevetenskap vill vi öka kunskapen om vilka konsekvenserna blir för olika arter när klimat och livsmiljöer förändras.

Mänskliga aktiviteter leder till ändrade förutsättningar för såväl människor som växter och djur. Klimatet förändras och det som varit en bra miljö för en population att leva i, kan plötsligt vara en dålig miljö. I gengäld kan bättre förutsättningar uppstå någon annanstans, vilket kan leda till migration.

Vi studerar orsakerna bakom detta mönster och vilka konsekvenser det får. Vad krävs för lyckad migration och vad krävs för att anpassa sig till en ny livsmiljö? Vi undersöker effekterna på den biologiska mångfalden samt för olika ekosystemtjänster, exempelvis pollinering och kolupptag.

Vi bedriver både grundforskning och tillämpad forskning. För oss är den kombinationen det bästa sättet att förstå hur bland annat modernt jordbruk och skogsbruk påverkar uthålligheten hos populationer och förutsättningarna för olika delar av ekosystemet.

Naturvård och produktion

En viktig del i vår forskning är att förstå hur fördelarna med olika strategier förhåller sig till varandra. På så vis ökar vi förståelsen för hur naturvård på bästa sätt integreras med produktion inom jordbruk och skogsbruk.

Därmed ökar kunskapen om ekosystemen, bevarandemål och möjligheten för populationer att återhämta sig när förutsättningar och livsmiljöer förändras.