Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SAFEGUARD

Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) är en av 24 europeiska forskningsinstitut och organisationer som medverkar i det EU-finansierade projektet Safeguard, där världsledande forskare och experter samlats för att vända förlusten av vilda pollinatörer i Europa. Satsningen är unik då den tar ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp både om problematiken och lösningarna.

Förlusten av vilda pollinatörer i Europa fortsätter. För att hantera detta behövs en större förståelse för vilka drivkrafter som ligger bakom och vilka metoder som krävs för att vända den negativa utvecklingen som framförallt drabbar mindre vanliga arter. Sedan hösten 2021 pågår projektet Safeguard, där över 60 forskare och experter från 24 organisationer och forskningsinstitut från olika delar av Europa medverkar. Målet med projektet är att dokumentera vilda pollinatörers status i Europa och identifiera möjligheter att skifta negativa trender och säkerställa livskraftiga populationer. Bland de medverkande samarbetspartnerna återfinns expertis inom biologi, ekologi, klimat- och miljövetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap. Projektet kombinerar empiriska studier och modellering, ekologiska och ekonomiska analyser, frågor om skötsel och policy.

Projektet finansieras av Horisont 2020, EUs ramprogram för forskning och innovation, och pågår 2022–2025. CECs roll är att syntetisera och tillgängliggöra kunskap, metoder och verktyg för att hjälpa beslutsfattare att agera rätt när de ska ta ställning i frågor som påverkar pollinerande insekter..

Safeguard står för Safeguarding European wild pollinators.

 

Kontakt

Yann Clough, professor i biodiversitet och bevarandevetenskap.