Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Brand

Så gör du om det börjar brinna på din arbetsplats

Du måste veta i förväg vad du ska göra om det börjar brinna på din arbetsplats. För att ta reda på det gör du så här:

Gå ut i korridoren och studera noggrant den utrymningsplan som finns uppsatt på väggen. På utrymningsplanen finner du information om:

  • Brandbekämpningsutrustning och larmknappar. Brandbekämpningsutrustning är skyltad med röda skyltar i korridorerna.
  • Utrymningsvägar, följ gröna skyltar med pilar på. Undvik dock rökfyllda utrymningsvägar.
  • Återsamlingsplats, Ekologihusets återsamlingsplats är vid vindtunnelhuset på västra sidan. På mätstationerna i Hyltemossa och Norunda är återsamlingsplatsen utanför byggnaderna.

I korridorerna finns röda väggdosor med larmknappar och en grön instruktionsskylt under. Om du behöver larma är detta enklaste och snabbaste sätt: Lyft på locket och tryck på knappen. Då aktiveras automatiskt utrymningslarmet i hela huset och Räddningstjänsten larmas.

Ta också reda på vad du ska göra om det börjar brinna  på andra platser där du arbetar. Fundera igenom hur du i en nödsituation kan hjälpa oinformerade personer (till exempel studenter eller gästforskare).

Har du har ytterligare frågor, kontakta ditt skyddsombud.

Om brand eller annan fara uppstår

  • Rädda personer i fara.
  • Larma. Ange var det brinner, om det finns instängda människor, vad som har hänt och vem som ringer.
  • Varna hotade människor.
  • Släck om det är möjligt utan risk. Stäng alla dörrar till enheten (vissa brandcellsdörrar stängs automatiskt).
  • Utrym i lugn takt enligt utrymningsplanen, gå till återsamlingsplatsen. Använd inte hiss.

Brandövningar genomförs för att kontrollera att information om hur man ska agera vid brand når samtliga medarbetare. Sådana övningar måste tas på fullt allvar. Om brandlarmet går, följ instruktionerna ovan oberoende av varför larmet startats. Stanna kvar på återsamlingsplatsen tills Räddningstjänsten gett klartecken.

Kontaktpersoner arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvarig, föreståndare
Katarina Hedlund
katarina [dot] hedlund [at] cec [dot] lu [dot] se (katarina[dot]hedlund[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 37 98

Administrativ chef
Anna Ekberg
anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)
070 - 399 70 78

Skyddsombud
Wilhelm May
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se (wilhelm[dot]may[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 01 20

Marianne Hall
marianne [dot] hall [at] cec [dot] lu [dot] se (marianne[dot]hall[at]cec[dot]lu[dot]se)
073 046 16 73