Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Administration och kontakt

Vem kan hjälpa mig med min forskningsansökan? Vem är min personaladministratör? Här hittar du en förteckning över hur administrationen kan hjälpa till och kontaktpersoner för CEC:s olika enheter.

Administrativ support

Anna Ekberg
Administrativ chef med övergripande ansvar för personal och administration.
Stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner. 
Ledningsfunktion med särskilt fokus på CEC:s övergripande samverkan.

Karin Hofvendahl
Stöd åt föreståndaren och övriga ledningsfunktioner.

Lena Söderberg
Administratör med huvudansvar för Lucat, diarieföring i W3D3, telefoni och e-postlistor.
Ansvarig för lokal- och mötesbokningar och behjälplig med kontorsplanering och möblering.

Felix Olofsson
HR-administratör med ansvar för anställningsäenden, lön och kontouppgifter, frånvaro, semester, tidrapporter i Primula, samordnings- och personnummer samt övrig personaladministration.

Lena Söderberg
Administratör med huvudansvar för allt som rör Lucat-id.

Caroline Unmack, e-post: caroline [dot] unmack [at] cec [dot] lu [dot] se (caroline[dot]unmack[at]cec[dot]lu[dot]se)
Ekonom med ansvar för institutionens budget, prognoser och bokslut. Arbetar med fakturahantering.
Ekonomistöd till forskningsprojekt samt stöd och rådgivning i ekonomiska frågor till ledning och personal på CEC.

Louise Berglund, e-post: louise [dot] berglund [at] cec [dot] lu [dot] se (louise[dot]berglund[at]cec[dot]lu[dot]se)
Ekonom.

Rebecca Malmström 
Ekonomiadministratör med ansvar för inköp och fakturahantering.
Kan svara på frågor om Proceedo/Lupin, representation, resebokningar, hyrbilar, bensinkort och parkering. Ansvarar för att granska reseräkningar och utlägg i Primula.

Jenny Olsson
Ekonom med ansvar för att granska reseräkningar och utlägg.

Vid övriga frågor –  kontakta Anna Ekberg, administrativ chef, e-post: anna [dot] ekberg [at] cec [dot] lu [dot] se (anna[dot]ekberg[at]cec[dot]lu[dot]se)

Juliana Dänhardt
Koordinerar CEC:s samverkan, främst inom BECC, MERGE och LU Land.

Marianne Hall
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Josefin Madjidian
Koordinerar det strategiska forskningsområdet BECC.

Lina Nikoleris
Koordinerar det strategiska forskningsområdet MERGE. Forskningsadministratör för det strategiska forskningsområdet BECC.

Cerina Wittbom
Forskningskoordinator för profilområdet Naturbaserade framtidslösningar.

Ylva van Meeningen
Forskningskoordinator på Hållbarhetsforum.

Juliana Dänhardt
Ansvarig för samordning av samverkan både internt och externt inom BECC, MERGE och LU Land.
Stöd till forskare inför samverkansaktiviteter eller ansökningar.
Externa kontakter.

Marianne Hall
Strategisk forskningsinitiering. Kontaktpunkt för forskare vid CEC och inom CEC Fellows nätverk. Bevakar relevanta finansieringsmöjligheter och ger stöd till forskare i ansökningsprocessen.

Johanna Alkan Olsson
Studierektor för grundutbildning i miljövetenskap och beräkningsvetenskap.

Helena Hanson
Studievägledare för grundutbildningen i miljövetenskap.

Annika Malmgren-Widerberg
Utbildningsadministratör för grundutbildningen i miljövetenskap.
Ansvarar för studentadministration i Ladok, kurser i Canvas och rumsbokning i Time Edit.

Edward Sandels
Utbildningsadministratör. Ger stöd till grund- och forskarutbildning.

Camilla King
Administratör för forskarutbildningen i miljövetenskap samt för forskarskolan ClimBEco.
Ansvarar för administration och stöd till doktoranderna.

Terese Thoni
Utbildningskoordinator med ansvar för att stötta integrering av hållbarhetsaspekter inom utbildning vid Lunds universitet.
Koordinering av universitetets excellenssatsning på postdoktorer inom forskning för hållbar utveckling.

Anna Maria Erling 
Kommunikationsansvarig med ansvar för presskontakter, intern och extern kommunikation.

Therese Ek
Kommunikatör med fokus på BECC, MERGE och LU Land.

Sara Håkansson
Kommunikatör med fokus på webb, sociala medier och studentrekrytering.
Webbansvarig CEC. Kommunikatör för forskarskolan Agenda 2030.

Annika Malmgren-Widerberg
Webbpublicist

Camilla King
Webbpublicist

Lina Nikoleris
Ansvarig LUCRIS - utvisning av forskarprofiler i universitetets Forskningsportal.

Jenny Hansson
Kommunikatör och webbansvarig Hållbarhetsforum

Kontakt - enheter och fokusområden

Josefin Madjidian
Forskningskoordinator med ansvar för samordning av verksamheten.

Lina Nikoleris
Forskningsadministratör med ansvar för protokoll, nyhetsbrev och evenemang.

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator med ansvar för samverkan inom BECC, inkl. koordinering och utveckling av den gemensamma avnämarreferensgruppen för BECC och MERGE.

Therese Ek
Kommunikatör med ansvar för webbsidor, kommunikationsstöd och för det löpande kommunikationsarbetet.

Lina Nikoleris
Forskningsadministratör med ansvar för protokoll, nyhetsbrev, evenemang och samordning av verksamheten.

Therese Ek
Kommunikatör med ansvar för webbsidor, kommunikationsstöd och för det löpande kommunikationsarbetet.

Juliana Dänhardt
Forskningskoordinator med ansvar för planering och samordning av LU Lands verksamhet.
Administrativt och strategiskt stöd till koordinatorer.

Therese Ek
Kommunikatör med ansvar för webbsidor, kommunikationsstöd och för det löpande kommunikationsarbetet.

Ann Åkerman
Verksamhetsledare.

Jenny Hansson
Kommunikatör med ansvar för löpande kommunikationsarbete, strategisk planering och externa kontakter.

Terese Thoni
Utbildningskoordinator med ansvar för att stötta integrering av hållbarhetsaspekter inom utbildning vid Lunds universitet.
Koordinering av universitetets excellenssatsning på postdoktorer inom forskning för hållbar utveckling.

Stina Lundkvist
Projektledare med ansvar för samordning av Hållbarhetsveckan, forskningskonferensen Knowledge for Sustainable Development, samt ackreditering för FN:s klimatmöten.

Ylva van Meeningen
Forskningskoordinator.

 

Cheryl Sjöström
Koordinator med ansvar för strategisk utveckling och arbetsledning.

Camilla King
Forskningsadministratör med ansvar för kursadministration.

Deniz Koca
Koordinator för forskarskolan BIOECONOMY Graduate Research School.
Koordinering och strategisk utveckling.

Ylva van Meeningen
Forskningsadministratör med ansvar för kursadministration, ekonomiadministration och eventplanering.

Sara Håkansson
Kommunikatör med ansvar för kommunikation, marknadsföring samt samverkan internt och externt.

ICOS Sweden, en forskningsinfrastruktur för mätdata kring växthusgaser, har sin organisatoriska placering vid CEC. Mätstationer finns i Norunda och Hyltemossa.

Kontakt och information om Hyltemossa forskningsstation - icos-sweden.se

Kontakt och information om Norunda forskningsstation - icos-sweden.se

Pernilla Borgström
Projektledare.

Marianne Hall
Forskningskoordinator.