Nödsituationer och fel

Nödnummer

Vid nödsituation: 112

Universitetets larmtelefon: 046-222 07 00

Giftinformationscentralen: 010-456 67 00

Sjukvårdsupplysning: 1177

Felanmälan

Vid fel som rör Ekologihuset

Under kontorstid: Intendent Carl Sjökvist 046-222 38 03
Vid akuta fel utanför kontorstid: Akademiska hus jour 046-31 13 10

Vid fel som rör mätstationen i Hyltemossa 

Tobias Biermann 0707-95 02 39

Vid fel som rör mätstationen i Norunda

Anders Båth 0703-93 24 68

Kontaktpersoner arbetsmiljö

Arbetsmiljöansvarig, föreståndare
Henrik Smith
henrik [dot] smith [at] biol [dot] lu [dot] se
046-222 93 79

Administrativ chef
Karin Hofvendahl
karin [dot] hofvendahl [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 97 96

Skyddsombud
Niklas Boke Olén, ordinarie
niklas [dot] boke_olen [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 89 69

Skyddsombud, suppleant
Wilhelm May
wilhelm [dot] may [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 01 20