Lärare och forskare som har hela eller en del av sin tjänst hos CEC samlas i CEC:s kollegium för att öka synergin, stärka informations- och erfarenhetsutbytet samt utveckla samarbetet mellan CEC och andra institutioner vid Lunds universitet.

Kollegiets mål är att gemensamt:

  • stärka utvecklingen av tvärvetenskaplig miljö- klimat- och hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning vid CEC och Lunds universitet
  • bidra till utvecklingen av miljövetenskap som ämne
  • öka och fördjupa samverkan med det omgivande samhället när det gäller miljö- klimat och hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning
  • underlätta samarbetet mellan CEC och andra verksamheter vid Lunds universitet

Delta i kollegiets arbete

Varje kollegiemedlem definierar, med utgångspunkt i kollegiets gemensamma mål, sina egna mål utifrån hens specifika forsknings- och utbildningsintressen, ett kontrakt som revideras årligen. I arbetsuppgifterna ingår att delta i kollegiets möten samt att årligen kortfattat redovisa resultatet av genomfört uppdrag.

Kollegiet träffas ungefär en gång i månaden. Kollegiets medlemmar erbjuds delad arbetsplats hos CEC och förväntas tillbringa en viss del av sin arbetstid på CEC.

Kollegiet har ingen specifik roll i relation till de formella ledningsstrukturerna på CEC, men verkar som ett bollplank och idébank till CEC:s ledning.

Kollegiets medlemmar

Anna Ekberg
Carl Dalhammar – portal.research.lu.se
Cecilia Akselsson – portal.research.lu.se
Charlotta Turner – portal.research.lu.se
Deniz Koca – portal.research.lu.se
Edith Hammer – portal.research.lu.se
Erik Swietlicki – portal.research.lu.se
Henrik Smith – portal.research.lu.se
Johanna Alkan Olsson – portal.research.lu.se
Katarina Hedlund – portal.research.lu.se
Kristina Stenström – portal.research.lu.se
Maj-Lena Linderson – portal.research.lu.se
Maria Hansson – portal.research.lu.se
Markku Rummukainen – portal.research.lu.se
Martijn van Praagh – portal.research.lu.se
Natascha Kljun – portal.research.lu.se
Nina Reistad – portal.research.lu.se
Paul Miller – portal.research.lu.se
Per Persson – portal.research.lu.se
Pål Axel Olsson – portal.research.lu.se
Ullrika Sahlin – portal.research.lu.se
Yann Clough – portal.research.lu.se
Yvonne Persson
Åsa Knaggård – portal.research.lu.se

Kontakt

Sammankallande
Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se
046-222 17 93

Administrativt stöd
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se