Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kollegium

Lärare och forskare som har hela eller en del av sin tjänst hos CEC samlas i CEC:s kollegium för att öka synergin, stärka informations- och erfarenhetsutbytet samt utveckla samarbetet mellan CEC och andra institutioner vid Lunds universitet.

Kollegiets mål är att gemensamt:

  • stärka utvecklingen av tvärvetenskaplig miljö- klimat- och hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning vid CEC och Lunds universitet
  • bidra till utvecklingen av miljövetenskap som ämne
  • öka och fördjupa samverkan med det omgivande samhället när det gäller miljö- klimat och hållbarhetsrelaterad forskning och utbildning
  • underlätta samarbetet mellan CEC och andra verksamheter vid Lunds universitet

Delta i kollegiets arbete

Varje kollegiemedlem definierar, med utgångspunkt i kollegiets gemensamma mål, sina egna mål utifrån hens specifika forsknings- och utbildningsintressen, ett kontrakt som revideras årligen. I arbetsuppgifterna ingår att delta i kollegiets möten samt att årligen kortfattat redovisa resultatet av genomfört uppdrag.

Kollegiet träffas ungefär en gång i månaden. Kollegiets medlemmar erbjuds delad arbetsplats hos CEC och förväntas tillbringa en viss del av sin arbetstid på CEC.

Kollegiet har ingen specifik roll i relation till de formella ledningsstrukturerna på CEC, men verkar som ett bollplank och idébank till CEC:s ledning.

Kollegiets medlemmar

Anna Ekberg
Birgitta Svenningsson - portal.research.lu.se
Carl Dalhammar – portal.research.lu.se
Cecilia Akselsson – portal.research.lu.se
Charlotta Turner – portal.research.lu.se
Deniz Koca – portal.research.lu.se
Edith Hammer – portal.research.lu.se
Erik Swietlicki – portal.research.lu.se
Henrik Smith – portal.research.lu.se
Janne Rinna - portal.research.lu.se
Johanna Alkan Olsson – portal.research.lu.se
Katarina Hedlund – portal.research.lu.se
Maj-Lena Linderson – portal.research.lu.se
Maria Hansson – portal.research.lu.se
Markku Rummukainen – portal.research.lu.se
Martijn van Praagh – portal.research.lu.se
Natascha Kljun – portal.research.lu.se
Nina Reistad – portal.research.lu.se
Paul Miller – portal.research.lu.se
Per Persson – portal.research.lu.se
Pål Axel Olsson – portal.research.lu.se
Ullrika Sahlin – portal.research.lu.se
Yann Clough – portal.research.lu.se
Yvonne Persson
Åsa Knaggård – portal.research.lu.se

Kontakt

Sammankallande
Johanna Alkan Olsson
johanna [dot] alkan_olsson [at] cec [dot] lu [dot] se (johanna[dot]alkan_olsson[at]cec[dot]lu[dot]se)
046-222 17 93

Administrativt stöd
Lina Nikoleris
lina [dot] nikoleris [at] cec [dot] lu [dot] se (lina[dot]nikoleris[at]cec[dot]lu[dot]se)