Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Projektet syftar till att bedöma klimateffekter av rotationsskogsbruk vid Norunda, en boreal forskningsstation som innehar Sveriges längsta mätserie av växthusgaser.

Avverkad skog. Foto.

Den boreala regionen bildar ett nära nog kontinuerligt skogsbälte som sträcker sig runt polarområdet från 50˚ till 70˚ N i Europa, Asien, och Nordamerika. Den boreala skogen utgör, efter den tropiska skogen, världens näst största skogsområde. Den tar upp och lagrar i genomsnitt 500 miljoner ton kol från atmosfären varje år. Detta motsvarar ungefär 20 procent av jordens totala terrestra kolsänka. Strategier för skogsskötsel har därmed stor betydelse för den terrestra kolsänkan. Till exempel är beslut om vid vilken ålder ett skogsbestånd ska avverkas, eller vilka trädslag som ska återplanteras, centrala eftersom träden kommer att exponeras för – och möjligen även inverka på – det framtida klimatet. 

 

Projektledare

Natascha Kljun

E-post: natascha [dot] kljun [at] cec [dot] lu [dot] se (natascha[dot]kljun[at]cec[dot]lu[dot]se)

Natascha Kljun i Lunds universitets forskningsportal

Grön skog. Foto.

Om CORE

Mer om projektet, deltagande forskare och finansiärer finns på vår engelska hemsida.

CORE - cec.lu.se